Til hovedinnhold
Norsk English

NCE Raufoss Omstillingsmotor

Omstillingsmotoren skal bidra til å gjøre norsk industri og norske SMB'er grønnere, smartere og mer nyskapende. Satsningen er drevet av SINTEF Manufacturing på vegne av NCE Raufoss.

Kontaktperson

Omstillingsmotoren skal bidra til å gjøre norsk industri og norske SMB'er grønnere, smartere og mer nyskapende. Satsningen er drevet av SINTEF Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss. Foto: Innovasjon Norge
Tildelingen av Omstillingsmotoren november 2017. Fra venstre: Monica Mæland, Svein Terje Strandlie, Jon Sandvik og Lars Rognås fra NCE Raufoss/SINTEF Raufoss Manufacturing. Foto: Innovasjon Norge

Omstillingsmotoren er en ny satsing i klyngeprogrammet som i løpet av 13 måneder skal gi minst 220 bedrifter over hele landet et kompetanseløft på områder som innovasjonsevne, bærekraft og muliggjørende teknologier. Satsingen skal bidra til raskere fornyelse og omstilling i norsk næringsliv. Innovasjon Norge har satt av 30 millioner kroner til satsingen.

– Omstillingsmotoren skal gi oss mulighet til �� videreutvikle spisskompetanse, teknologi og nettverk til internasjonalt ledende miljøer, og i bytte skal vi dele kompetanse, teknologi og nettverk med små og mellomstore bedrifter utenfor egen klynge, som har vilje og evne til fornyelse og omstilling, sier Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss.

Grønn, smart og nyskapende

Omstillingsmotoren skal videreutvikle NCE Raufoss sin ledende posisjon og demonstrere praktiske industrielle løsninger innen de muliggjørende teknologiene "Avanserte produksjonsmetoder" og "Avanserte materialer". – Ved å sikre flere tilgang til denne kompetansen, er vårt mål med Omstillingsmotoren å bidra til å gjøre norsk industri og norske SMB'er grønnere, smartere og mer nyskapende, forteller Jon Sandvik, seniorrådgiver i SINTEF Manufacturing og prosjektleder for NCE Raufoss Omstillingsmotor.

Komplettere FoUI-verdikjeden

NCE Raufoss har søkt Innovasjon Norge om ROMa: NCE Raufoss Omstillingsmotor Manufacturing. ROMa skal spre kunnskap, erfaringer og arbeidssett fra NCE Raufoss, og vil bidra til at Norge får en komplett FoUI-verdikjede for vareproduksjon. Gode ideer fra grunnforskning, internasjonale nettverk, forskningsdrevet innovasjon, norske katapulter og regionale innovasjonsmiljø skal omsettes til industriell verdiskapning med bidrag fra Omstillingsmotoren.

– På Utviklingsarenaen vil ROMa høste forskningsresultater fra vitenskapelige partnere, og i Kompetanseløftet vil disse resultatene og industriell erfaring bringes videre til innovasjoner og industriell anvendelse, forteller Jon Sandvik.

ROMa og katapult-senter MTNC

ROMa vil være tett integrert med Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), som har som ambisjon å utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i mini-fabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet.

Kontaktpersoner

  • Svein Terje Strandlie, administrerende direktør SINTEF Manufacturing og klyngeleder NCE Raufoss, telefon: 901 01 340, epost:
  • Jon Sandvik, prosjektleder NCE Raufoss Omstillingsmotor, telefon: 917 45 878, epost:

Nøkkeltall

Prosjektstart

01.11.2017