Til hovedinnhold
Norsk English

NCE Raufoss

Vi er leder av NCE Raufoss, det nasjonale kompetansesenteret for lettvektsmaterialer og automatisert produksjon. Ambisjonen er å fylle rollen som det norske senteret for all vareproduserende industri.

NCE Raufoss kalles også 'Industriens toppidrettssenter'.

NCE Raufoss representerer Norges ledende kompetansemiljø innen vareproduserende industri. Klynga er et konsortium av 16 medlemsbedrifter og omfatter i tillegg nettverket TotAl-gruppen med 48 medlemsbedrifter. Bedriftene er hovedsakelig lokalisert i Vest-Oppland, med kjerne i Raufoss Industripark.

De største markedene for bedriftene i industriklynga er den globale bilindustrien, forsvarsbransjen og elektronikkbransjen. Til sammen omsetter bedriftene for cirka 6 milliarder kroner med en eksportandel på om lag 85 prosent. Antall ansatte er cirka 5000, fordelt på bedrifter fra 10 til 1000 ansatte. Flere av bedriftene er del av globale konsern med aktivitet over hele verden.

Internasjonalt ledende

Konkurransekraften til bedriftene i industriklynga på Raufoss kommer verken fra naturgitte fortrinn eller tilgang på billige råvarer. Konkurransekraften er et resultat av en unik erfaring og kompetanse til å lage komplekse produksjonsverktøy, robotisert fremstilling og smart bruk av nye materialer. Kompetansen som er bygd opp i klyngas felles FoU-enhet er et resultat av tett samarbeid mellom verdensledende bedrifter i ulike bransjer og internasjonalt ledende kunnskapsmiljøer. Kompetansebasen i dette bedriftsnettverket er internasjonalt ledende innen sine nisjer, og spesielt innen material- og produksjonsteknologi.

Innovasjons- og konkurransekraft

NCE Raufoss er et av de første industrimiljøene som ble tildelt NCE-tittel (Norwegian Centre of Expertise) den gangen klyngeprogrammet ble introdusert for snart ti år siden. Hovedmålet med NCE Raufoss er å styrke innovasjons- og konkurransekraften gjennom omfattende klyngesamarbeid mellom bedriftene og kompetansepartnere. Dette skal bidra til økt verdiskapning i de etablerte bedriftene samt utvikling av nye vekstbedrifter.

Klynger som omstillingsmotor

Høsten 2015 ble NCE Raufoss valgt ut som en av tre klynger til Innovasjon Norges pilotprogram «Klynger som omstillingsmotor». Programmet har som hensikt å styrke norsk næringslivs omstillingsevne gjennom å overføre kompetanse fra etablerte klynger til andre bedrifter, klynger og sektorer. Gjennom pilotfasen i programmet har NCE Raufoss lagt grunnlaget for å kunne ta en større rolle for å fremme omstillings- og konkurranseevnen til norsk næringsliv. Hviteboka som ble skrevet er motivert av et tilsvarende ønske om å vise vei i arbeidet for å fremme produktivitet og konkurransekraft i norsk næringsliv og offentlig sektor.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2006 - 31.12.2020