Til hovedinnhold
Norsk English

Fra tre og skog, til jordbruk og mat

Hvordan sikrer vi effektiv, lønnsom og bærekraftig landbasert matproduksjon? Hvordan kan landbruket bidra til fremtidens bioøkonomi og det grønne skiftet? Og hvordan sikrer vi god, sikker og trygg mat som bidrar til god helse?

Dette er sentrale spørsmål i SINTEFs konsernsatsing "Agri og matindustri", som har en ambisjon om å utvikle teknologi, prosesser og forretningsmodeller for en bærekraftig landbruk- og næringsmiddelindustri.

Over 45 personer samlet seg på Scandic Lerkendal i Trondheim den 7. mai, for å delta på konsernsatsingens "Agri seminar", ledet av spesialrådgiver Marit Aursand i SINTEF. Dette var det første seminaret som ble arrangert i forbindelse med konsernsatsingen, og var tenkt å være et kick-off for satsingen.

Både forskning og industri var representert på seminaret. Forskere fra de forskjellige instituttene i SINTEF, som SINTEF Byggforsk, Digital, Energi, Ocean, Industri og Manufacturing, møtte representanter fra industrien, som Nortura, Bama Gruppen, Arena Skog, Norsk Landbrukssamvirke, Landbrukets Dataflyt og Norges Bondelag. Målet var å lære av hverandre: Hvilke kompetansebehov og utfordringer har vi? Og hvordan kan vi samarbeide for å få til bærekraftige løsninger?

– Landbruk- og næringsmiddelindustrien er inne i en tid med store endringer, og utviklingen er preget av ny teknologi. Vi i SINTEF ønsker å bidra til utvikling av nye og innovative teknologier og produkter fra skogressurser, samt skape en effektiv og bærekraftig landbasert matproduksjon, som gir sikker og trygg matforsyning, og bidrar til god helse, forteller en engasjert Marit Aursand.

Etter sommeren blir det arrangert et oppfølgingsseminar, og da kommer vi til å se enda nærmere på forskningstemaer som er relevante for både industrien og SINTEF. Ta gjerne kontakt med Marit hvis du har lyst å bli med på neste seminar, eller hvis du har spørsmål relatert til konsernsatsingen.

Bilder fra Agri seminaret den 7. mai 2019. Bilder: SINTEF

Kontaktperson