Til hovedinnhold
Norsk English

Piler som peker oppover igjen

Østlandske Lettmetall er en støperi- og maskineringsbedrift som holder til på Elverum. Bedriften har 32 ansatte, og er i gang med programmet Produktivitetsspranget. På bildet: Gaute Knutstad i SINTEF og Rune Midtun i Østlandske Lettmetall. Foto: SINTEF
Å styrke og øke produktiviteten sin – etter 1,5 år med «Produktivitetsspranget» har 5 norske bedrifter klart å lykkes med akkurat dette. Og nå er vi i gang med ny runde.

Østlandske Lettmetall på Elverum er en av de nye bedriftene som er med i Produktivitetsspranget. Allerede etter noen måneder, peker pilene for bedriften oppover igjen. Les mer om dette her.

– Fra pilotfasen beveger vi oss nå over til neste fase, hvor vi ønsker å tilgjengeliggjøre programmet for mange flere bedrifter. Ambisjonen er et nasjonalt program med forhåpentligvis 20 små og mellomstore bedrifter i hver programrunde, forteller Gaute Knutstad, prosjektleder for Produktivitetsspranget.

Produktivitetsspranget er et forbedringsprogram etter initiativ fra Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge, NCE Raufoss og SINTEF Manufacturing. Programmet har som formål å styrke og øke produktiviteten i små og mellomstore bedrifter, basert på samsyn i organisasjonen, sentrale prinsipper i den norske modellen og lean, og langsiktighet og utnyttelse av muliggjørende teknologier.

– I den runden vi nå er på tur inn i, har vi rom for 12 bedrifter. Vi er godt i gang både med signering av avtaler med nye deltakere, men fortsatt også i prosess med rekrutteringen, forteller Gaute Knutstad.

Vellykket pilotfase

Det siste 1,5 år har vært en pilotfase. Målet med denne fasen var å utvikle og verifisere konseptet Produktivitetsspranget, samt etablere en plattform for å sikre et langsiktig og nasjonalt forbedringsprogram for små og mellomstore virksomheter, i omfang av svenskenes "Produktionslyftet".

Konkret sett besto dette av:

  • Utvikling og tilpasning av konseptet for bedrifter
  • Rekruttering og kvalifisering av bedrifter
  • Opplæring og gjennomføring av konseptet i 5 bedrifter: Furnes Jernstøperi, Brødrene Midthaug, Bussbygg, Dokka Fasteners og Partner Plast

– Vi har jobbet mye med å følge opp de 5 bedriftene, slik at vi nå er i stand til å måle viktige forbedringsindikatorer, samt organisatoriske suksessfaktorer, forteller Gaute Knutstad.

Pilotfasen viser at alle 5 bedrifter har styrket og økt produktiviteten sin. Noen eksempler:

  • Furnes Jernstøperi har redusert sin gjennomløpstid i etterbehandlingen av jernet, som var en stor flaskehals, fra 10-11 dager og en varebinding på cirka 11 MNOK, til cirka 2,7 dager og en varebinding på cirka 2,7 MNOK.
  • Brødrene Midthaug har opplevd bred involvering fra medarbeiderne sine. Sammen har de funnet klare forbedringsmuligheter, og satt i gang forskjellige tiltak rundt dette. Per i dag er det bedre samarbeid og kommunikasjon på tvers av bedriften, og det oppleves mindre kaos og bedre kontroll enn tidligere.
  • Dokka Fasteners har økt sin oppetid fra 58 til 74 % på produksjonslinjen i pilotområdet. Dette gir en mulig omsetningsvekst på 6 MNOK per år i den grad linjen er flaskehals i verdikjeden, eller minimum 800 KNOK per år i ren kostnadsreduksjon.
  • Partner Plast har redusert fylletiden på flere av sine sprøytestøpte produkter med 65 %.


Om programmet

Produktivitetsspranget er en norsk versjon av det svenske Produktionslyftet. Dette er et gjennomarbeidet og velprøvd konsept som har vært kjørt i en årrekke for svenske små og mellomstore bedrifter. Det norske programmet er et samarbeid mellom Stiftelsen Teknologiformidling, Lean Forum Norge, NCE Raufoss, SINTEF Manufacturing, Norsk Industri, Innovasjon Norge og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak. Øvrige partnere er NTNU, Produktionslyftet, C2U og Kiwa.

Spørsmål? Ta gjerne kontakt med prosjektleder Gaute Knutstad, epost: , telefon: 930 58 011.

Østlandske Lettmetall. Foto: SINTEF