Til hovedinnhold

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Lean introduksjon

413 70 442

Dette kurset gir et bra innblikk om hva Lean innebærer, og hva en kan oppnå med det.

Påmelding

Kurset holdes 01.06.2021 og varer i 4 timer.

MELD DEG PÅ KURS

Hvorfor akkurat dette kurset?

  • Kurset inneholder en teoretisk gjennomgang av Lean-konseptets prinsipper og tankesett, ulike verktøy og metoder, og hvordan disse elementene henger sammen. Det vil bli satt av tid der deltagerne kan reflektere og diskutere relevans og erfaringer rundt gjennomgått teori for egen bedrift.
  • Ypperlig som første kurs for dere som vurderer å innføre Lean, samt for dere som er i en oppstartfase, eller som trenger litt inspirasjon til å komme videre i en allerede igangsatt lean-prosess. 

Målgruppe 

  • Passer godt for både ledere og medarbeidere som er nysgjerrige på hva Lean innebærer, og hvilke effekter som kan oppnås.
  • Både for de som er i oppstart av Lean, og de som ønsker en kort repetisjon.  

Tidspunkt

Kurset holdes 01.06.2021 og varer i 4 timer.

Praktisk informasjon

  • Dersom det er flere i fra samme bedrift kan disse gjerne sitte sammen for å diskutere og dele erfaringer. NB! Husk i så fall å opprettholde smittevernreglene!

Forberedelser

Kurset krever ingen spesielle forberedelser