Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Godstransport og bylogistikk

Godstransport og bylogistikk

Gode transportløsninger er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.
  • SINTEF deltar i arbeidet med å kartlegge og utvikle fortrinnene til de ulike transportformene, og å fremme tiltak for overføring av godstransport til de mest effektive, sikre og miljøvennlige løsningene, herunder også intermodale transportløsninger. SINTEF har den siste tiårsperioden jobbet mye med næringstransport og bruk av miljø- og klimavennlige kjøretøy. Vi har opparbeidet kompetanse på bylogistikk og arbeider med tiltak for effektiv godstransport i byområder, både gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter.

Fagmiljø