Til hovedinnhold

Gemini-samarbeidet

Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital.

Om Gemini-samarbeidet

Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse i september 2017 og gjort gjeldende fra 2018.

Gemini-senteret er en samarbeidsarena for å bygge større og mer slagkraftige fagmiljøer. Motivet kan være å skape en plattform for å søke om SFF/SFI/FME-status, EU-prosjekter eller å adressere store samfunnsutfordringer. Samarbeidet kan også ha forskningsrådsprosjekter eller felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor som formål.

Et tredje motiv kan være å åpne nye muligheter på lengre sikt, hvor resultatene ikke umiddelbart er opplagte. Et Gemini-senter kan være monofaglig, mellom parallelle faggrupper, eller flerfaglig.

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.

Koordinator for Gemini-sentrene er Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF.

Etablerte Geminisenter

Den forpliktende strategiske samarbeidsmodellen Gemini-senter har virket siden 2003. Ordningen ble evaluert av NIFU og revidert i 2018. Partnere i Gemini-ordningen er NTNU, SINTEF, UiO og St. Olavs Hospital.

Anvendt kunstig intelligens

Funksjonstid: 2012-2018

Partnere: SINTEF Digital v/Software Engineering, SINTEF Teknologi og samfunn v/Sikkerhet og mobilitet, NTNU IE v/Datateknikk og informatikk 

Nettside:

Big Data

Funksjonstid: 2016 – 2019

Partnere: NTNU IE v/Datateknikk og informasjonsvitenskap, NTNU Gjøvik v/Informatikk og medieteknikk, UiO MatNat v/Informatikk, SINTEF Digital

Nettside:

Elektrisk energi og energisystemer 

Funksjonstid: 2004 – 2022

Partnere: SINTEF Energi v/Elkraftteknologi og Energisystemer, NTNU IE v/Elkraftteknikk

NettsideElektrisk energi og energisystemer

Funksjonelle oksider for ren energiteknologi

Funksjonstid: 2012 – 2018

Partnere: SINTEF Industri v/Metallproduksjon og prosessering, Syntese og egenskaper og Bærekraftig Energi, UiO MatNat v/Kjemi

Nettside:

Gemini-senter for sepsisforskning

Funksjonstid: 2018 – 2022

Partnere: NTNU IE v/Datateknologi og informatikk, SINTEF Teknologi og samfunn v/Helse, NTNU Institutt for Sirkulasjon og bildediagnostikk,  St. Olavs Hospital v/Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS)

Nettsidewww.sepsis.no 

Helsetjenesteforskning

Funksjonstid: 2005 – 2022

Partnere: NTNU MH v/Samfunnsmedisin og sykepleie, Psykisk helse, SINTEF Teknologi og samfunn v/Helse

Nettside:

Internet of Things (IoT)

Funksjonstid: 2017 – 2020

Partnere: NTNU IE v/Elektroniske systemer, SINTEF Digital, UiO MatNat v/Teknologisystemer og Informatikk

NettsideGemini Centre on Internet of Things

Kinetikk og katalyse (KinCat)

Funksjonstid: 2007 – 2019

Partnere: SINTEF Industri v/Prosesskjemi, NTNU NV v/Kjemisk prosessteknologi

Nettsidewww.ntnu.edu/chemeng/research/catalysis

LifeX Gemini Centre:
Levetidsforlengelse av metalliske strukturer

Funksjonstid: 2016 – 2019

Partnere: NTNU IV v/Maskinteknikk og produksjon og Konstruksjonsteknikk, SINTEF Industri v/Materialer og nanoteknologi

Nettside: http://www.sintef.no/projectweb/lifex/

Marin konstruksjonsteknikk

Funksjonstid: 2003 – 2020

Partnere: SINTEF Ocean v/Energi og transport, NTNU IV v/Marine konstruksjoner

Nettside

Maritim kommunikasjon

Funksjonstid: 2012 – 2018

Partnere: SINTEF Digital v/Connectivity and platforms, SINTEF Ocean v/Energi og transport og Sjømat, NTNU IE v/Elektroniske systemer og Teknisk kybernetikk, NTNU IV v/Marin teknikk

Nettside

Maritim logistikk

Funksjonstid: 21012 – 2022

Partnere: SINTEF Ocean v/Maritime transportsystemer, SINTEF Digital v/Optimering, NTNU IV v/Marin prosjektering, NTNU ØK v/Bedriftsøkonomi, Finans og operasjonsanalyse

Nettside

PROST - Avansert prosessregulering

Funksjonstid: 2010-2019

Partnere: Partnere: NTNU IE v/Teknisk kybernetikk, NTNU NV v/Kjemisk prosessteknologi, SINTEF Digital v/Kybernetikk

Nettside

PV-solcellematerialer

Funksjonstid: 2005 – 2018

Partnere: SINTEF Industri v/Metallurgi og Syntese og egenskaper, NTNU NV v/Materialteknologi og Fysikk

Nettside:

Risiko- og sårbarhetsstudier (ROSS)

Funksjonstid: 2007 – 2019

Partnere: SINTEF Teknologi og samfunn, SINTEF Energi v/Energisystemer, SINTEF Digital v/Sikkerhet, NTNU IV v/Maskinteknikk og produksjon og Marin teknikk, NTNU ØK v/ Økonomi og teknologiledelse, NTNU MH v/Psykologi, NTNU Samfunnsforskning v/Studio Apertura

Nettsidewww.ntnu.edu/ross

ROBOTICS

Funksjonstid: 2017 – 2020

Partnere: SINTEF Ocean v/Prosess-teknologi, NTNU IE v/Teknisk kybernetikk

Nettside:

Technology enhanced lifelong learning (TELL)

Funksjonstid: 2012 – 2018

Partnere: NTNU IE v/Datateknologi og informatikk, SINTEF Digital v/Software Engineering, SINTEF Teknologi og samfunn v/Økonomi og teknologiledelse

Nettsidehttp://www.tell-gemini.org/

Transmisjonselektromikroskopi - TEM

Funksjonstid: 2005 – 2018

Partnere: NTNU NV v/Materialteknologi og Fysikk, SINTEF Industri v/Materialer og nanoteknologi

Nettsidewww.ntnu.edu/geminicentre/tem

Tribologi 

Funksjonstid: 2004 – 2022

Partnere: SINTEF Industri v/ Korrosjon og tribologi, NTNU IV v/Maskinteknikk og produksjon og Bygg og miljøteknikk

Nettside: