Til hovedinnhold

Gemini-samarbeidet

Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo og St. Olavs Hospital.

Om Gemini-samarbeidet

Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse i september 2017 og gjort gjeldende fra 2018.

Gemini-senteret er en samarbeidsarena for å bygge større og mer slagkraftige fagmiljøer. Motivet kan være å skape en plattform for å søke om SFF/SFI/FME-status, EU-prosjekter eller å adressere store samfunnsutfordringer. Samarbeidet kan også ha forskningsrådsprosjekter eller felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor som formål.

Et tredje motiv kan være å åpne nye muligheter på lengre sikt, hvor resultatene ikke umiddelbart er opplagte. Et Gemini-senter kan være monofaglig, mellom parallelle faggrupper, eller flerfaglig.

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.

Koordinator for Gemini-sentrene fra 2016 er Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF.

Etablerte Geminisenter

Den forpliktende strategiske samarbeidsmodellen Gemini-konseptet er basert på, har nå virket siden 2002, og fra mai 2014 er det 25 aktive Geminisentre, innbefattet tre Geminisentre mellom UiO og SINTEF.

Acoustic Research Center

Etablert: 2004-2017

Kontaktpersoner:

Nettsideacousticsresearchcentre.no/language/nb/

Anvendt kunstig intelligens

Etablert: 2012-2018

Kontaktpersoner:

Nettsidehttp://a-ai.no/

Brukeropplevelse innen IKT

Etablert: 2012-2018

Kontaktpersoner:

Nettsidehttp://gemini-centre-user-experience.origo.no/

Bærekraftig fiskeri (Tidligere Fiskeri- og havbruksteknologi)

Etablert: 2005-2016

Kontaktpersoner

 • (SINTEF)
 • Jarle Mørk (NTNU)
 • Jennifer Bailey (NTNU)
 • Rachel Tiller (NTNU)
 • Harald Ellingsen (NTNU)

Nettside: www.geminifish.org/

Elektrisk energi og energisystemer

Etablert: 2004-2017

Kontaktpersoner

NettsideElektrisk energi og energisystemer

Funksjonelle oksider for ren energiteknologi

Etablert: 2012-2018

Kontaktpersoner

Nettside

Helsetjenesteforskning

Etablert: 2005-2017

Kontaktpersoner:

NettsideHelsetjenesteforskning

Kinetikk og katalyse (KinCat)

Etablert: 2007-2016

Kontaktpersoner

Nettsidewww.ntnu.edu/chemeng/research/catalysis

LifeX Gemini Centre:
Levetidsforlengelse av metalliske strukturer

Etablert: 2016-2019

Kontaktpersoner:

Nettside: http://www.sintef.no/projectweb/lifex/

Marin konstruksjonsteknikk

Etablert: 2003-2017

Kontaktpersoner:

NettsideMarin konstruksjonsteknikk

Maritim kommunikasjon

Etablert: 2015-2018

Kontaktpersoner:

Nettside

Maritim logistikk

Etablert: 2012-2018

Kontaktpersoner

Nettside

Materialer og energi

Etablert: 2003-2017

Kontaktpersoner:

Nettside

PROST - Avansert prosessregulering

Etablert: 2010-2016

Kontaktpersoner:

Nettside

PV-solcellematerialer

Etablert: 2005-2018

Kontaktpersoner:

 • Mari Juel (SINTEF)
 • Marisa di Sabatino Lundberg (NTNU)

NettsidePV-solcellematerialer

Risiko- og sårbarhetsstudier (ROSS)

Etablert: 2007-2018

Kontaktpersoner:

 • Stian Antonsen (SINTEF)
 • Gerd Kjølle (SINTEF)
 • Thor Myklebust  (SINTEF)
 • Anne Barros (NTNU)
 • Eirik Albrechtsen (NTNU)
 • Ingrid Bouwer Utne (NTNU)
 • Britt-Marie Drottz Sjøberg (NTNU)
 • Per Morten Schiefloe (NTNU)

Nettsidewww.ntnu.edu/ross

Software engineering

Etablert: 2013-2016

Kontaktpersoner

 • Tore Dybå (SINTEF)
 • John Krogsti (NTNU)
 • Dag Sjøberg (UiO)

Nettside

Surface characterisation by emission and scattering spectrosopies (SUCCESS)

Etablert: 2013-2016

Kontaktpersoner

Nettside

Technology enhanced lifelong learning (TELL)

Etablert: 2015-2018

Kontaktpersoner:

Nettside

Transmisjonselektromikroskopi

Etablert: 2005-2018

Kontaktpersoner

 • (SINTEF)
 • Per Erik Vullum (SINTEF)
 • Randi Holmestad (NTNU)
 • Ton van Helvoort (NTNU)
 • Jan Ketil Solberg (NTNU)
 • Yingda Yu (NTNU)

Nettsidewww.ntnu.edu/geminicentre/tem

Tribologi (Tidligere Robust materialvalg og design - offshoreanvendelser)

Etablert: 2004-2017

Kontaktpersoner:

Nettsidewww.ntnu.edu/ipm/gemini-center

Veg og transport (tidligere veg og samferdsel)

Etablert: 2003-2017

Kontaktpersoner:

 • Roar Norvik (SINTEF)
 • Inge Hoff (NTNU)
 • Eirin Ryeng (NTNU)

Nettside