Til hovedinnhold

Gemini-samarbeidet

Gemini-samarbeidet

Direktør prosjekter

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

Om Gemini-samarbeidet

Gemini-senter er en modell for strategisk samhandling mellom parallelle faggrupper ved NTNU, SINTEF, Universitetet i Oslo, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning. Formålet er å bygge større og mer robuste fagmiljøer med høyere kvalitet som vil være bedre i stand til å gripe og utvikle nye muligheter. Gjennom det skal partnerne øke konkurransekraften og verdiskapingen for fellesskapet.

På den internasjonale arenaen etterspørres gode fagmiljøer, både fra oppdragsgivere og studenter. Det er de beste miljøene som vinner frem i den stadig hardere internasjonale konkurransen. Derfor arbeider Gemini-sentrene i tråd med visjonen:

Internasjonalt fremragende sammen

Gemini-modellen forutsetter et planlagt og aktivt vedlikeholdt samarbeid mellom ellers selvstendige enheter. Bærebjelkene er vilje til samarbeid og gjensidig forståelse og respekt for hverandres roller og egenart. Samarbeidet skal preges av likeverdighet, inkluderende adferd og rettferdig ressursfordeling. Konseptet ble etablert av NTNU og SINTEF i 2003. Universitetet i Oslo kom med i ordningen i 2004, St. Olavs Hospital i 2007, og NTNU Samfunnsforskning fra 2019. Dagens reviderte samarbeidskonsept ble vedtatt av NTNUs og SINTEFs ledelse og gjort gjeldende fra 2018.

Gemini-senteret er en samarbeidsarena for å bygge større og mer slagkraftige fagmiljøer. Motivet kan være å skape en plattform for å søke om SFF/SFI/FME-status, EU-prosjekter eller å adressere store samfunnsutfordringer. Samarbeidet kan også ha forskningsrådsprosjekter eller felles samhandling mot næringsliv og offentlig sektor som formål.

Et tredje motiv kan være å åpne nye muligheter på lengre sikt, hvor resultatene ikke umiddelbart er opplagte. Et Gemini-senter kan være monofaglig, mellom parallelle faggrupper, eller flerfaglig.

Samarbeidende fagmiljøer kan søke om Gemini-status to ganger i året. Det må komme klart frem i søknaden hvorfor man ønsker å etablere senteret og hva partnerskapet skal gjøre for å nå sine mål.

Koordinator for Gemini-sentrene er Gunnar Sand, prosjektdirektør i SINTEF.

Etablerte Geminisenter

Den forpliktende strategiske samarbeidsmodellen Gemini-senter har virket siden 2003. Ordningen ble evaluert av NIFU og revidert i 2018. Partnere i Gemini-ordningen er NTNU, SINTEF, UiO, St. Olavs Hospital og NTNU Samfunnsforskning.

Avansert prosessregulering (PROST)

Funksjonstid: 2010-2019

Partnere: Partnere: NTNU IE, NTNU NV og SINTEF Digital

Nettside

Big Data

Funksjonstid: 2016 – 2023

Partnere: NTNU IE, NTNU Gjøvik, UiO MatNat og SINTEF Digital

Nettside:

Digital Transformation Management

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

Nettside:

Economic Analysis and Optimization

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU lØT og SINTEF Industri

Nettside

Elektrisk energi og energisystemer 

Funksjonstid: 2004 – 2022

Partnere: SINTEF Energi og NTNU IE

NettsideElektrisk energi og energisystemer

Extended Realities (XR)

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU IE, NTNU SU, SINTEF Digital og SINTEF Community

Nettsidehttps://www.ntnu.edu/xrgemini 

Funksjonelle oksider for ren energiteknologi (FORENT)

Funksjonstid: 2012 – 2022

Partnere: SINTEF Industri og UiO MatNat

Nettside: www.sintef.no/forent

Helsefremmende arkitektur og omgivelser

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU AD, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

Nettsidewww.gemini-helsa.no

Helsetjenesteforskning

Funksjonstid: 2005 – 2022

Partnere: NTNU MH og SINTEF Digital

Nettside: www.sintef.no/projectweb/helsetjenesteforskning-gemini/

Hydrokjemisk prosessteknologi i den sirkulære økonomien (HyProS)

Funksjonstid: 2018 - 2022

Partnere: NTNU NV, UiO MatNat og SINTEF Industri

Nettsidehttp://hydromet.no/gemini_senter.html

 

 

Internet of Things (IoT)

Funksjonstid: 2017 – 2020

Partnere: NTNU IE , SINTEF Digital og UiO MatNat

NettsideGemini Centre on Internet of Things

Kinetikk og katalyse (KinCat)

Funksjonstid: 2007 – 2019

Partnere: SINTEF Industri og NTNU NV

Nettsidewww.ntnu.edu/chemeng/research/catalysis

Levetidsforlengelse av metalliske strukturer (LifeX)

Funksjonstid: 2016 – 2023

Partnere: NTNU IV og SINTEF Industri 

Nettside: http://www.sintef.no/projectweb/lifex/

Marin konstruksjonsteknikk

Funksjonstid: 2003 – 2020

Partnere: SINTEF Ocean og NTNU IV 

Nettsidewww.sintef.no/ocean/satsinger/gemini-senter-marin-konstruksjonsteknikk/

Maritim kommunikasjon

Funksjonstid: 2012 – 2022

Partnere: SINTEF Digital, SINTEF Ocean, NTNU IE, NTNU IV og UiO MatNat

Nettside

Maritim logistikk

Funksjonstid: 2012 – 2022

Partnere: SINTEF Ocean, SINTEF Digital, NTNU IV og NTNU ØK

Nettside

Resilient Critical Infrastructures and Societies (Resilience)

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU SU, NTNU ØK, SINTEF Ocean, SINTEF Digital, SINTEF Community og NTNU Samfunnsforskning

Nettside:

Risiko- og sårbarhetsstudier (ROSS)

Funksjonstid: 2007 – 2019

Partnere: SINTEF Digital, SINTEF Energi, NTNU IV, NTNU ØK, NTNU MH og NTNU Samfunnsforskning

Nettsidewww.ntnu.edu/ross

ROBOTICS

Funksjonstid: 2017– 2020

Partnere: SINTEF Ocean og NTNU IE

Nettside: www.sintef.no/geminisenter-robotics

Sepsisforskning

Funksjonstid: 2018 – 2022

Partnere: NTNU IE , NTNU MH, SINTEF Digital og St. Olavs Hospital v/Midtnorsk senter for sepsisforskning (MNSS)

Nettsidewww.sepsis.no 

Solceller

Funksjonstid: 2005 – 2022

Partnere: SINTEF Industri og NTNU NV

Nettside:

Systemutvikling

Funksjonstid: 2018 -2022

Partnere: NTNU IE, UiO MatNat og SINTEF Digital

Nettsidehttp://smidig.org/

Transmisjonselektromikroskopi (TEM)

Funksjonstid: 2005 – 2022

Partnere: NTNU NV og SINTEF Industri

Nettsidewww.ntnu.edu/geminicentre/tem

Tribologi 

Funksjonstid: 2004 – 2022

Partnere: SINTEF Industri og NTNU IV

Nettsidewww.tribology.no 

Økonomisk analyse og modellering

Funksjonstid: 2019 – 2023

Partnere: NTNU ØK og SINTEF Industri

Nettside: