Til hovedinnhold
Norsk English

Godstransport og bylogistikk

Gode transportløsninger er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv og robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Kontaktperson

SINTEF deltar i arbeidet med å kartlegge og utvikle fortrinnene til de ulike transportformene, og å fremme tiltak for overføring av godstransport til de mest effektive, sikre og miljøvennlige løsningene, herunder også intermodale transportløsninger.

Hvorfor velge SINTEF?
SINTEF har den siste tiårsperioden jobbet mye med næringstransport og bruk av miljø- og klimavennlige kjøretøy. Vi har opparbeidet kompetanse på bylogistikk og arbeider med tiltak for effektiv godstransport i byområder, både gjennom nasjonale og internasjonale prosjekter.