Til hovedinnhold

Brennerteknologi

Brennerteknologi

Vi utfører forskning og utvikling av brennere som oppfyller de strengeste utslippsgrensene for ulike bruksområder, fra avanserte bruksområder for hjemmemarkedet til gassturbiner med CCS, ved bruk av et bredt spekter av eksperimentelle og numeriske verktøy, både i laboratorie- og pilotskala.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Lave utslipp (NOx, partikler)
 • Forbrenningssystemer for termisk varme- og energienheter, inkludert CCS

Typiske prosjekter for oss er:

 • Forbedring av interaksjon mellom brenner og forbrenningskammer (varmestråling, temperatur, NOx, CO osv.)
 • Valg og utforming av forbrenningsenheter for både nymontering og ombygging
 • Bruk av brennstoff fra avfall og biprodukter, og deres effekt på brennerdrift, ytelse og utslipp

Metodene vi bruker er:

 • Eksperimentelle anlegg, fra laboratorium til forbrenningsenheter i pilotskala, med avansert målingskapasitet (flammediagnostikk,
  oppdatert gassanalysatorpark, laserdiagnostikk)
 • Høyt ekspertisenivå i både selvutviklet og kommersielle (Fluent(c))
  CFD-koder og forbrenningskinetikk

Hvorfor velge SINTEF?

Ledende norsk forskningsgruppe innen forbrenning med god erfaring fra utvikling av brennere.

Hvem gjør vi dette for? 

Kundene våre er leverandører av energi-, varme- og industriprosessystemer
for hjemme- og industrimarkedet, Norges forskningsråd, H2020.

Relevante prosjekter

Patentert teknologi for brennere med lav NOx, flammeløs forbrenning (MOCCA), BIGH2, HIPROX

Seniorforsker