Til hovedinnhold

Living Lab

Living Lab

Living Lab - det levende laboratoriet - er en forskningsinfrastruktur ved NTNU og SINTEF.

Living Lab
Living Lab. Foto: Leikny Havik Skjærseth

Living Lab – ved NTNU og SINTEF – er en del av laboratorieinfrastrukturen utviklet ved forskningssenteret for miljøvennlig energi; Zero Emission Buildings (ZEB). Gjennom flere testperioder har utvalgte brukere benyttet det intelligente huset som sitt eget hjem. De er blitt oppfordret til å bruke det som sitt hjem. Fokuset for forskningen har vært menneskene og deres bruk av den innovative teknologien utviklet gjennom ZEB. Her har beboerne fått ta styring over installasjoner og utstyr med interaktive brukergrensesnitt; bl.a. klimatiserings- og energisystemene.

Living Lab brukes av forskere innenfor flere fagfelt til å studere ulike teknologier og praksiser i et hverdagslig og virkelig miljø.

  • Med en brukersentrert utvikling av nye løsninger kan forskerne arbeide helhetlig med fokus på brukernes behov og erfaringer.
  • Ytelsestesting av både nye og eksisterende løsninger. Utforsking av byggets ytelse der konteksten er realistiske brukerscenarier.
  • Detaljert overvåkning av bygningens og installasjonenes fysiske oppførsel, samt brukernes påvirkning.
  • Living Lab er også en forskningsinfrastruktur ved Forskningssenteret for miljøvennlig energi; Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN)

ZEB og ZEN forsker innenfor fagområdene arkitektur, samfunnsvitenskap, materialteknologi, bygningsteknologi, energiteknologi og inneklima. I fellesskap studerer forskerne samspillet mellom brukerne og det fysiske miljøet. Living Lab er et viktig redskap for å sørge for at løsningene vi utvikler er grundig testet og verifisert på et tidlig stadium. Forskningssentrene for miljøvennlig energi er med på å styrke samarbeidet mellom våre industripartnere og forskere.

Laboratoriet er delfinansiert av Norges forskningsråd.

Publisert tirsdag 24. januar 2017
Forskningsleder
905 85 022

Kontakt

Living Lab er lokalisert ved NTNU og SINTEF på Gløshaugen i Trondheim.
Ta gjerne kontakt for bruk av Living Lab til undervisning, forskning eller utvikling.

Besøksadresse Living Lab: Richard Birkelandsvei 4
Kontaktadresse: SINTEF Byggforsk, Høgskoleringen 7b

Ta kontakt med:

Laboratoriesjef Einar Bergheim

Professor Thomas Berker

Professor Arild Gustavsen