Til hovedinnhold

Kalibrering av ventilasjonstekniske instrumenter

Kalibrering av ventilasjonstekniske instrumenter

Publisert 20. august 2015

SINTEF Byggforsk tilbyr rask og pålitelig kalibrering av alle typer ventilasjonstekniske instrumenter.

Foto: SINTEF Byggforsk

Instrumenters nøyaktighet kan endre seg over tid, blant annet på grunn av støt, slitasje, støv og andre forurensninger. Ukjente avvik kan få store konsekvenser både for den som bruker instrumentet og resultatet av jobben som skal gjøres. Dårlig inneklima og høyt energiforbruk er to eksempler på praktiske konsekvenser av manglende kalibrering.

De fleste instrumenttyper bør kalibreres hvert år, mens noen få typer må kalibreres oftere. Årlig kalibrering er som regel minstekravet i interne eller eksterne kvalitetssystemer. Vi sender gjerne påminning når det er på tide med ny kalibrering for et instrument.

Vi kalibrerer følgende størrelser:
Lufthastighet 
Luftmengde
Differansetrykk
Temperatur
Relativ fuktighet


Kalibrering og sporbarhet

Kalibrering betyr at instrumentet sammenliknes med våre referanser. Resultatet presenteres i et kalibreringsbevis. Dersom avviket er for stort, har vi som regel mulighet for å justere avviket ned til et akseptabelt nivå. Vi dokumenterer i så fall tilstanden både før og etter justering.

All kalibrering er sporbar, hvilket innebærer at kalibreringsresultatet kan spores tilbake til en referanse, enten nasjonalt eller internasjonalt, via en uavbrutt kjede av kalibreringer. I tillegg er vi akkreditert for kalibrering av lufthastighet. Det innebærer at laboratoriet har dokumentert nøyaktighet og oppfyller de krav Norsk akkreditering stiller til blant annet kompetanse og kvalitetssystem etter ISO 17025.

Bestilling og leveringstid

Instrumenter kan leveres i vår resepsjon i Forskningsveien 3 B, eller sendes som bedriftspakke til:
SINTEF Byggforsk
Ventilasjonslaboratoriet
Forskningsveien 3B
0373 Oslo

Når du sender inn instrumenter, legg alltid ved firmanavn, e-post og telefonnummer til kontaktperson og bestillingsnummer eller annen informasjon for fakturering.

Vi gjør vårt beste for at instrumentene skal returneres så fort som mulig. Kalibrering av "vanlige" instrumenter som hastighetsfølere, manometre, trakter etc. gjennomføres innen fem virkedager fra mottak, men ved spesielle behov kan raskere levering avtales.

Senioringeniør

Kontakt

E-post: kalibrering.byggforsk@sintef.no telefon: 930 05 204