Til hovedinnhold

Ingeniørgeologisk laboratorium

Ingeniørgeologisk laboratorium

Ved å analysere geologiske materialers fysiske egenskaper er det mulig å forutsi forhold som kan påvirke tid, kostnader og stabilitet ved bygging i jord og berg.

Ingeniørgeologisk laboratorium
Foto: SINTEF

Ingeniørgeologisk laboratorium ved SINTEF/NTNU utfører blant annet borbarhetstesting med bestemmelse av Drilling Rate Index™ (DRI™), Bit Wear Index™ (BWI™), Cutter Life Index™ (CLI™) (TBM kutterlevetid) og Soil Abrasion Test™ (SAT™). Disse TradeMark registrerte indeksene er utviklet ved SINTEF/NTNU og utgjør indirekte mål for geologiske materialers borbarhet og representerer viktige faktorer i forbindelse med bygging av tunneler og fjellrom. Laboratoriet er et internasjonalt referanselaboratorium for de nevnte testene og resultater fra over 3500 katalogiserte prøver danner grunnlaget for SINTEF/NTNUs unike borbarhetsdatabase.

Metodene som er utviklet ved SINTEF/NTNU er i dag internasjonalt anerkjente, noe som også har ført til at laboratoriet har en meget stor andel internasjonale oppdragsgivere. Flere store undergrunnsprosjekter i USA, Canada, Chile, Peru, Singapore, Taiwan, Hong Kong, Korea og Storbritannia har benyttet seg av testing ved vårt laboratorium for å kunne oppnå optimale prognoserapporter for tid og kostnad. Laboratoriet har også opparbeidet seg et renomme som en leverandør av informative rapporter med høy kvalitet innenfor de avtalte frister.

I tillegg til borbarhetstesting og bestemmelse av geologiske materialers slitasjeegenskaper utfører laboratoriet også en ulike tester for bestemmelse av svelleegenskaper til leirer og bergarter. Dette inkluderer spesialiserte metoder utviklet ved SINTEF/NTNU for bestemmelse av fri svelling og svelletrykk ved konstant volum.

Analysene som utføres ved laboratoriet blir gjennomført i henhold til SINTEF/NTNUs egne standarder samt ISRMs foreslåtte prosedyrer. Noen av de standardiserte analysene som kan utføres ved laboratoriet er:

 • DRI™, BWI™ og CLI™ (Borbarhetsindekser)
  • SJ (Sievers J)
  • S20 (Sprøhetstall)
  • AV og AVS (Slitasje testing)
 • SAT™ (Soil Abrasion Test)
 • CAI (Cerchar Abrasivenes Index)
 • LCPC
 • DTA (Differensial termisk analyse for bestemmelse av kvart og kisinnhold
 • Petrografisk analyse
 • Slake Durability Index
 • Svelletrykk ved konstant volum i ødometer
 • Fri svelling

I forbindelse med undergrunnsprosjekter er det ofte også ønskelig å bestemme bergartenes mekaniske egenskaper, og laboratoriet utfører også en rekke standardiserte tester for bestemmelse av bergmekaniske parameter i samarbeid med bergmekanisk laboratorium.

SINTEF og NTNU samarbeider om det ingeniørgeologiske laboratoriet. I tillegg til standardisert testing drives det en betydelig forsknings- og utviklingsaktivitet, med sikte på optimalisering av levetid til boreverktøy og TBM kuttere, i samarbeid med NTNU-instituttene for geologi og bergteknikk samt bygg anlegg og transport.

Les artikkel i Tunneling Journal (engelsk)

Publisert 25. november 2014
Laboratorieleder

Kontakt

Ingeniørgeologisk laboratorium ligger i S. P. Andersens vei 13A.

Ta kontakt med:

Filip Erik Bo Dahl

Trond Erik Larsen