Til hovedinnhold
Norsk English

Dimitri Pinel

Forsker

Utdanning

Jeg har en sivilingeniørgrad fra Ecole Centrale de Lyon i Frankrike og en mastergrad i elkraftteknikk fra NTNU, Trondheim, Norge.
Jeg har også en PhD fra NTNU. Avhandlingstittelen var: "Optimal investment in the energy system of zero emission neighborhoods" og ble gjennomført som en del av FME ZEN.

Kompetanse og fagområder

Hoved kompetensene mine er rundt energi system optimering og analyser med bruk av Julia og Python. Dette dekker både energisystemer på lokal og global nivå, med både investering og drift og gjennom flere sektorer og energibærer.
Jeg har også erfaring med klyngeanalyse.

Linkedin

https://www.linkedin.com/in/dimitripinel

ORCID

https://orcid.org/0000-0001-9393-0036

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Prinsens gate 1
Trondheim