Til hovedinnhold
Norsk English

FLXenabler - Flexible heating and cooling and geothermal energy storage as an enabler for decarbonized integrated energy systems

Mens kraftsektoren er godt på veien til å bli fossilfri, dekkes mesteparten av oppvarmingsbehovet i Europa og globalt fremdeles med fossile energikilder.

Kontaktperson

Halvparten av energibehovet vårt er koblet til oppvarming og kjøling, og det haster med å få ned utslippene i denne sektoren. Utskifting av fossilbaserte kjeler med varmepumper en enkel vei til fossilfri oppvarming, og dette vil samtidig koble varmebehovene sammen med strømnettet.

Samtidig med avkarbonisering av oppvarmingssektoren, vil det kreves en betydelig grad av sluttbrukerfleksibilitet for å muliggjøre den økte andelen variable fornybare energikilder i kraftnettet. Hvis varmepumper er koblet til et vannbårent varmesystem, et fjernvarmesystem på nabolags- eller bynivå, vil dette systemet gi muligheten for fleksibel styring av varmelaster, og denne fleksibiliteten kan økes betydelig med bruk av termisk energilagring. Dette kalles for sektorkobling: smart samspill mellom strømnettet og fjernvarme gjennom storskala varmepumper koblet til termisk energilagring for fleksibel produksjon av varme og kulde. Et slikt samspill kan skape et robust og fleksibelt energisystem på en mer kostnadseffektiv og miljøvennlig måte enn for eksempel omfattende bruk av batterier.

FLXenabler skal se på overgangen til fossilfri oppvarming og fleksibiliteten dette kan gi når man kombinerer varmepumper med termisk lagring, fra lokale energisamfunn til nasjonal og kontinental skala. I tillegg til korttids varmelagring i form av for eksempel store varmtvannstanker, vil prosjektet se på geotermiske ressurser og modellere virkningen i fremtidige avkarboniseringsmål. Hypotesen er at ved bruk av fleksibilitet i termiske system, vil overgangen til et fossilfritt energisystem kunne skje raskere, ved lavere kostnad, og ved lavere miljøfotavtrykk.

FLXenabler er et samarbeidsprosjekt med fra partnere fra Norge, Østerrike og USA. Prosjektet vil bruke energisystemmodeller fra nabolagsnivå til nasjonal skala og koble disse sammen for å demonstrere hvordan sektorkobling via integrering av varmepumper og termisk lagring over og under bakken kan akselerere og redusere kostnadene av overgangen til et fossilfritt energisystem i Europa og USA.

Partnere:


The project has been subsidied through the Prosjektet er finansiert gjennom GEOTHERMICA og JPP Smart Energy Systems Joint utlysing fra Norges Forskningsråd, U.S. Department of Energy  og Austrian Research Promotion Agency.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2025

Utforsk fagområdene