Til hovedinnhold
Norsk English

Nordic Energy Outlooks

Nordic Energy Outlook har som mål å: “Strengthen Nordic research competence and cooperation in the field of energy systems analysis, by building on existing national research programs” [Nordic Energy Research]

Kontaktperson

Dette samarbeidet ønsker å analysere resultater fra eksisterende nasjonal energiforskning og finne ut hvorfor forskjellige modeller, analytiske metoder eller forskningsmiljøer oppnår forskjellige løsninger til samme problem. Som et resultat skal samarbeidet identifisere hvor og hvordan et framtidig behov mer nordisk energiforskning vil være.

Metode og strategi:

 


WP1: Bioenergy and links to agriculture & LULUCF in a Nordic context

Deltakere: SINTEF Energy i samarbeid med NIBIO, KTH, IVL og Energistyrelsen


WP2: Increased electrification – new electricity generators and consumers

Deltakere: SINTEF Energi, UiO, IFE, IVL og Energistyrelsen


WP3: Energy efficiency and conservation in a Nordic perspective

Deltakere: SINTEF Energi i samarbeid med SINTEF Community, IFE, KTH, IVL og Energistyrelsen


WP4: Fossil free and resource efficient transport and transport infrastructure

Deltakere: SITNEF Energi i samarbeid med SINTEF Community, IFE, IVL og Energistyrelsen


Partnere:


Nordic Energy Outlooks (NEO) er et program finansiert av Norsk Forskningsråd gjennom Nordisk Energiforskning. SINTEF Energi er utnevnt til å lede programmet.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023