Til hovedinnhold

Lisbet Grut

Seniorforsker

Lisbet Grut

Seniorforsker

Lisbet Grut
Telefon: 993 68 151
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1718236

Rapporten formidler resultater fra en kvalitativ følgeevaluering av innføring av diagnosespesifikke anbefalinger for sykmeldere. For å styrke implementeringen valgte oppdragsgiver 3 tilby en gruppe fastleger et kurs med oppfølging. Rapporten bygger på datainnsamling fra kurs...

Forfattere Grut Lisbet Lippestad Jan-W. Rohde Tarald
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1689935

Rapporten er del li av første del av følgeevalueringen av regjeringens satsing Kompetanseløft 2020 (K2020}. Forskningsinstituttene SINTEF AS, NIBR og NIFU samarbeider om evalueringen. Rapporten presenterer funn fra intervjuer med et lite utvalg nøkkelaktører. Intervjuene vis...

Forfattere Grut Lisbet Lippestad Jan Wilhelm Nesje Kjersti Aamodt Per O Olsen Dorothy Sutherland Monkerud Lars Chr. Zeiner Hilde Hatleskog
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1653947

I dette forprosjektet har temaet vært forankring for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved å skape et kunnskapsgrunnlag for praktisk tjenesteinnovasjon. Prosjektet har vært konsentrert om tre punkter: • Skape et miljø som skal være spydspiss i praktisk innovasjonsarbei...

Forfattere Grut Lisbet Berntsen Karin
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1588005

Background: Digital self-management in cystic fibrosis (CF) is foreseen as a means toward better understanding of the disease and its treatment and better adherence to the treatment. Mobile apps hold the potential to provide access to information, motivate, and strengthen compliance. However, to del...

Forfattere Floch Jacqueline Zettl Annabel Fricke Lena Weisser Tina Grut Lisbet Vilarinho Thomas Stav Erlend Ascolese Antonio Schauber Cornelia
År 2018
Type Tidsskriftspublikasjon