Til hovedinnhold
Norsk English

Evaluering av beslutningsstøtte for sykmeldere

Evalueringen skal beskrive og analysere hvordan beslutningsstøtten påvirker arbeidet med sykefravær.

Kontaktperson

Foto: Shutterstock

SINTEF Teknologi og samfunn er gitt i oppdrag å evaluere innføringen av beslutningsstøtte for sykmeldere. Hensikten med beslutningsstøtte i form av veiledende, normerte sykmeldingsperioder, men hvor legens beslutning veier tyngst, er å bidra til større forutsigbarhet og mer likebehandling i sykmeldingsprosessen. Det er derfor iverksatt et utviklingsarbeid under ledelse av Helsedirektoratet og med bistand fra Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Målet med å innføre beslutningsstøtte for sykmeldere er å

  • bidra til økt kvalitet i sykefraværsarbeidet i form av større forutsigbarhet og mer likebehandling
  • gi sykmeldere økt faglig støtte i prosessen rundt arbeidet med sykemeldinger
  • gi kunnskapsbasert støtte i dialogen med pasienten i sykmeldingsprosessen
  • gi bistand til sykmelder ved utarbeidelse av melding til arbeidsgiver
  • gi økt forståelse for helseeffekter av å være i arbeid

Anbefalingene i beslutningsstøttesystemet skal være er i tråd med medisinsk fagkunnskap og godt forankret blant gruppene som skal sykmelde (primært legene). Utviklingsarbeidet gjennomføres i samarbeid med medisinsk-faglig kompetanse.

Evalueringen skal gi innsikt i hvordan beslutningsstøtten påvirker vurdering av spørsmål om sykefravær slik sykmeldere ser det. Undersøkelsen gjennomføres som følgeforskning i løpet av årene 2016 – 2017. Analysen skal hovedsakelig bygge på kvalitative intervjuer med et utvalg fastleger, kiropraktorer, manuellterapeuter og ansatte i NAV.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018

FAKTA OM PROSJEKTET

 

Oppdragsgivere

Helsedirektoratet
Arbeids- og velferdsdirektoratet

Utforsk fagområdene