Til hovedinnhold
Norsk English

DigiPAS: Digitale tavleløsninger for økt kvalitet, bedre pasientsikkerhet og effektiv ressursbruk i kommunehelsetjenesten Erfaringer fra fem norske kommuner

Sammendrag

(ISBN-nummer: 978-82-14-06412-4)
I DigiPAS har digitale tavler for pasientsikkerhet og samhandling blitt innført for økt
kvalitet og bedret pasientsikkerhet. IKOS-tavler for pasientsikkerhet og IMATISsamhandlingstavler er innført i hhv to og tre kommuner. Digitale tavler har gitt gevinster
gjennom 1) orden og struktur, 2) effektiv arbeidsflyt, 3) smartere jobbing og 4) systematisk
pasientsikkerhetsarbeid på tvers av hjemmetjenesten, korttidsinstitusjoner og
tjenestekontor. Innsatsområder i Pasientsikkerhetsprogrammet er forbedret; kartlegging
av nye pasienter innen frist har økt fra 8,9% til 60% og fullført kartlegging økt fra 17,8% til
90%. IMATIS-tavlene har støttet samhandling på tvers av avdelinger og erstattet
ressurskrevende arbeidsprosesser hvor ansatte har koordinert via telefon, e-post og PLOmeldinger. På tjenestekontor har samhandlingstavler gitt god oversikt over pasienter og
plasser og gitt arbeidsstøtte ved utskrivning av pasienter fra sykehus. Det har bidratt til en
reduksjon i overliggerdøgn på 53,9% som tilsvarer en unngått kostnad på ca. 2,6 millioner
kroner for den aktuelle kommunen og har bidratt til en kapasitetsøkning på cirka 30%.
Målrettet deling av personsensitiv informasjon har gitt bedre personvern. Tavlene har
vært et nyttig verktøy for å jobbe annerledes med brukermedvirkning og for håndtering
av koronasituasjonen. Strukturert og målrettet utvikling og innføring har forenklet
pasientsikkerhetsoppgaver og brukeroppfølging og støttet arbeidsprosesser og
samhandling og ført til økt kvalitet, frigjort tid og unngåtte kostnader. Skien kommune
har vært prosjekteier og Horten, Larvik, Drammen og Sandefjord kommune har vært
partnere sammen med Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)
Telemark v/Porsgrunn kommune og leverandørene Imatis AS og Sensio AS samt SINTEF og
Universitetet i Sørøst-Norge (USN) som forskningspartnere.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Digital / Helse

År

2021

Forlag

SINTEF

Hefte nr.

2020:01350

Vis denne publikasjonen hos Cristin