Til hovedinnhold

Eivind Halvard Okstad

Seniorforsker

Eivind Halvard Okstad

Seniorforsker

Eivind Halvard Okstad
Telefon: 930 15 869
Avdeling: Software Engineering, Safety and Security
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1706470

Denne rapporten oppsummerer funn fra prosjektet Kunnskap og metoder for å forebygge rømming (FHF prosjekt 901295). Prosjektet har gitt ny kunnskap om årsaker til rømming av laks og regnbueørret fra norske oppdrettsanlegg, og metoder og verktøy som kan brukes i rømm...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1643220

Denne rapporten beskriver menneskelige og organisatoriske årsaker til rømming av oppdrettsfisk. Målet med arbeidet har vært økt kunnskap om medvirkende og bakenforliggende årsaker til rømming. Resultatene som presenteres er basert på intervju med ansatte om fa...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1595236

Today, industrial and societal systems interact and become more complex than ever, and hidden, dynamic and emerging threats and vulnerabilities evolve. By observing the petroleum activity in the north (west Barents Sea) along with other developments and societal trends in the region, it is possible ...

År 2018
Type Del av bok/rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1140318

A major challenge in present methods for risk control of major accidents in the petroleum sector is the inability to continuously monitor changes in risk level, thereby limiting their suitability to provide decision support during daily operations and planning. Research questions of particular impor...

År 2014
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon