Til hovedinnhold

Hanne Laura Pauliina Kauko

Forsker

Hanne Laura Pauliina Kauko

Forsker

Hanne Laura Pauliina Kauko
Telefon: 968 76 651
Avdeling: Termisk energi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1798506

Strynefjellet Sommerski ligger langt fra kraftnettet, og strømforsyningen er dermed basert på bruk av fossile brensler med årlige CCE-utslipp på ca. 61 tonn. I denne rapporten er tre ulike alternative energiforsyningssystem blitt evaluert: småskala vannkraft, solkraft og fra...

Forfattere Kauko Hanne Bruland Oddbjørn Bakken Tor Haakon
År 2019
Type Rapport/avhandling