Til hovedinnhold
Norsk English

CETES - Kostnadseffektiv lagring av termisk energi for økt utnyttelse av fornybar energi i industriell dampproduksjon

Prosjektet har som mål å utvikle metodikk for å identifisere den mest kostnadseffektive teknologien for termisk lagring for å kunne utnytte kraft fra en marked basert på fluktuerende fornybare kilder for dampproduksjon i industrien.

Kontaktperson

Termisk lagring har en viktig rolle for kunne å øke bruken av fornybar energi i industrien, samt for å øke utnyttelsen av industriell spillvarme.
Termisk lagring har en viktig rolle for kunne å øke bruken av fornybar energi i industrien, samt for å øke utnyttelsen av industriell spillvarme.

Metodikken, realisert i programmerinsspråket Python, skal kunne brukes av industrien for å velge passende lagringsteknologi og identifisere potensielle kostnadsbesparelser i en gitt applikasjon.

Prosjektet så på fire ulike teknologier for termisk lagring i kombinasjon med to kraft-til-varme teknologier: elektriske kjeler eller høytemperatursvarmepumper. Gjennom å identifisere den mest kostnadsoptimale kombinasjonen ville prosjektet bidra til at industrien vil ha muligheten for å aktivt delta i fremtidens fossilfrie energimarkeder, og samtidig for å redusere kostnader og utslipp knyttet til industriell dampproduksjon.

Prosjektet er finansiert av FME II HighEFF

Les om fagområdet i #SINTEFblogg: Termisk lagring for økt energieffektivitet

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2020

Utforsk fagområdene