Til hovedinnhold

Trond Halvorsen

Forsker

Trond Halvorsen

Forsker

Trond Halvorsen
Telefon: 996 25 337
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1663750

Fixrate er en oppstartsbedrift som tilbyr en nettbasert markedsplass for store bankinnskudd. I denne rapporten oppsummeres intervjuer med syv av selskapets første brukere. Brukerne vi har snakket med representerer ulike typer offentlige virksomheter. Resultatene tolkes i lys av Everett Rogers' ...

Forfattere Halvorsen Trond
År 2018
Type Rapport/avhandling