Til hovedinnhold
Norsk English

Adopsjon av ny teknologi innen fintech i offentlige virksomheter

Noen virksomheter reagerer raskere enn andre når ny teknologi lanseres. Hvordan tas avgjørelsene i de raskeste virksomhetene, og hvilke argumenter legger de vekt på? I prosjektet studerer vi beslutningsprosessene knyttet til bruk av markedsplassen Fixrate i et utvalg offentlige virksomheter.

Kontaktperson

Hvordan tas beslutninger i innovatørvirksomheter? Kilde: Wikipedia. Figur basert på Rogers (2003) Diffusion of innovations.
Kilde: Wikipedia. Figur basert på Rogers (2003) Diffusion of innovations.

Innovasjon i offentlig sektor er et tema som er forbundet med både store forhåpninger og tidvis stor frustrasjon. Spesielt frustrerende er det når omstilling til nye arbeidsmåter tar lengre tid enn man skulle ønske. I dette prosjektet spør vi hvordan beslutninger om å ta i bruk ny teknologi tas i de aller raskeste offentlige virksomhetene. Kunnskapen skal bidra til at gode innovasjoner spres enda raskere.

For å finne svar på spørsmålet studerer vi en relativt enkel innovasjon rettet mot økonomiforvaltere. Fixrate AS tilbyr en nettbasert markedsplass for bankinnskudd. Teknologien gjør det enkelt for virksomhetene å vurdere ulike tilbud mot hverandre, slik at de kan ta et best mulig valg om hvor pengene skal plasseres.

SINTEF skal intervjue noen av Fixrates første brukere for å få ny kunnskap om betydningen av individuelle og organisatoriske forhold i adopsjonsprosesser. Vi ønsker å dokumentere hvordan beslutningsprosessene har vært og hvilke argumenter virksomhetene har lagt vekt på. Intervjuene skal også gi svar på hvordan virksomhetene vurderer nytten av teknologien, nå som de har tatt den i bruk.

Prosjektet finansieres av DistriktForsk-midler fra Trøndelag fylkeskommune.

Last ned rapporten Tidlig adopsjon og bruk av markedsplassen Fixrate (PDF)

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2018 - 2018