Til hovedinnhold

Kristin Ystmark Bjerkan

Forsker

Kristin Ystmark Bjerkan

Forsker

Kristin Ystmark Bjerkan
Telefon: 909 92 086
E-post:
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1753697

Rapporten drøfter norske havners mulighetsrom for utvikling til nullutslipps energiknutepunkter, med utgangspunkt i tre case-havner: Oslo, Narvik og Kristiansand. Studien viser hvordan et økende ytre press for bærekraftig omstilling gir seg ulike utslag lokalt. En rekke faktorer - kny...

Forfattere Damman Sigrid Kenzhegaliyeva Assiya Bjerkan Kristin Ystmark Steen Markus
År 2019
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1753632

There is increasing focus on ports as potential low- or zero-emission "energy hubs". However, there is no common definition of what this entails. International research on energy management in ports and how ports may facilitate transition in wider transport and industry networks is also ve...

Forfattere Damman Sigrid Steen Markus Bjerkan Kristin Ystmark Kenzhegaliyeva Assiya
År 2019
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon