Til hovedinnhold
Norsk English

Forum for fremtidens havner

Hvordan skal vi forberede og realiseres fremtidens robuste, grønne, innovative og sikre havner?

Sammen med transportbransjen ønsker vi å samle organisasjoner og virksomheter som har interesse i utvikling av fremtidens havner. Forumet skal styrke havnenes posisjon som knutepunkt ved å fokusere på energiomstilling, digitalisering og automatisering.

Vi skal:

 • Koordinere og forme innovasjon
 • Fremme utvikling og utveksling av kompetanse
 • Tilrettelegge pilotering og demonstrasjon av innovasjon
 • Styrke samarbeidet mellom aktørene i og rundt havnesektoren
 • Styrke nettverkets internasjonale kontakt og innflytelse
 • Fremme og bidra til felles strategier og forskningspolitikk

Derfor ønsker vi å invitere deltakere fra:

 • Private og offentlige havner
 • Operatører
 • Brukere av havnetjenester
 • Leverandører
 • Nærings- og interesseorganisasjoner
 • Myndigheter
 • Forskning, utvikling og innovasjon

Forum for fremtidens havner er en gruppe for personer og organisasjoner med interesse for utviklingen av digitale og miljøvennlige havner. Personer og organisasjoner som er etablert i Norge kan bli medlem.

Forumet skal være et informasjonsformidlingsnettverk for brukere, praktikere, myndigheter og andre. Dette er ment å formidle og utvikle nye ideer samt gi et diskusjonsforum for å finne gode løsninger på tekniske og operasjonelle problemer.

Medlemmer av forumet vil også kunne delta i mer formelle arbeidsgrupper for å påta seg mer spesifikke oppgaver i regi av forumet. Medlemmene vil også få eksklusive invitasjoner til lukkede workshops og seminarer samt rabatter eller gratis tilgang til våre større konferanser.

Vår medlemskontingent er som følgende:

 • Observatør kr 500 per år
 • Personlig medlemskap kr 2500 per år
 • Liten organisasjon kr 5000 per år
 • Medium organisasjon kr 10 000 per år
 • Stor organisasjon kr 25 000 per år

Høres dette interesant ut? Meld din interesse her:

Beklager. En feil har oppstått og vi har fått beskjed. Prøv gjerne på nytt.

Illustrasjon: Michael Sætereid, Fremtidens Innovasjon

Kontaktpersoner

Kristin Ystmark Bjerkan

Kristin Ystmark Bjerkan

Forskningsleder
Arnt-Einar Litsheim

Arnt-Einar Litsheim

Fagdirektør Norske Havner

Kontaktperson