Til hovedinnhold
Norsk English

Forum for fremtidens havner

Om forumet


Hvorfor eget forum for havner?

Hvorfor trenger vi et forum for fremtidens havner? Kan ikke hver havn gjøre sine valg ut fra sitt behov? Hva med kompetansebygging, trenger vi ikke dette lokalt og er det noen styrke for hver enkelt at vi står samlet? Er fremtidens havner egentlig så forskjellig fra dagens havner, og er ikke ny teknologi bare en "hype"?

Målet for forumet er at vi skal kunne identifisere behov for ny innovasjon for å styrke havnen som knutepunkt. Vi ønsker i fellesskap å se og lære av hverandre hvordan innføring av ny teknologi vil støtte opp om driften.

Havner har og har hatt en historisk betydning for at Norge er å regne som en sterk maritim nasjon. Riktignok går ikke de store volumene av last over norske havner sammenlignet med de kontinentale store havnene som Rotterdam og Hamburg. Norske havner er  like fullt en nerve i logistikken og bysamfunnene i landet. Hovedtyngden av havner i Norge er kommunale eller interkommunale havner, men vi har også store private havner som betjener spesifikke segmenter av næring, eksempelvis de som er olje- og gassrelatert.

En trend i dag er at spesielt i bysamfunn så ønskes dagens havneområder regulert mer for byutvikling. Det betyr at dagens drift ofte kan være problematisk, hvor industri skal være nabo til boliger, som medfører konflikter både når gjelder tilgang til arealer så vel som til støy forbundet med operasjoner. Derfor er mange i planleggingen av hvordan havneutvikling kan gjøres forent med byutvikling. Dersom en havn får tilhold litt utenfor bykjernen vil det allikevel være behov for at last skal inn til byen. Da kan også ny teknologi som autonomi være en løsning som kan være aktuell.

Side for medlemmer av forumet