Til hovedinnhold

Lisbet Grut

Seniorforsker

Lisbet Grut

Seniorforsker

Lisbet Grut
Telefon: 993 68 151
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1653947

I dette forprosjektet har temaet vært forankring for innovasjon i helse- og omsorgstjenesten ved å skape et kunnskapsgrunnlag for praktisk tjenesteinnovasjon. Prosjektet har vært konsentrert om tre punkter: • Skape et miljø som skal være spydspiss i praktisk innovasjonsarbeid på person-, gruppe- og ...

Forfattere Grut Lisbet
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1510791

Bakgrunn og problemstilling: Personer med kognitiv svikt og orienteringsvansker kan ha nytte av lokaliseringsteknologi (GPS) for å kunne bevege seg trygt omkring på egen hånd. Denne artikkelen beskriver brukeres refleksjoner over det å være bærer av en GPS-enhet. Hvordan opplever de forholdet mellom...

Forfattere Grut Lisbet
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459730

Kommunale hjemmetjenester jobber under sterkt press. Det er stort behov for å effektivisere driften uten å redusere den pasientnære aktiviteten. Arbeidsplanlegging er komplisert og tidkrevende. Sammen med teknologileverandøren Spider Solutions as videreutviklet kommunen optimeringsverktøyet Spider f...

Forfattere Grut Lisbet
År 2017
Type Konferansebidrag og faglig presentasjon