Til hovedinnhold

Lisbet Grut

Seniorforsker

Lisbet Grut

Seniorforsker

Lisbet Grut
Telefon: 993 68 151
Mobil: 993 68 151
Avdeling: Helse
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=SINTEF+A28137

Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi og ulike trygghetsteknologier for hjemmeboe...

Forfattere Ausen Dag Torstein Øderud Tone Grut Lisbet Espen Gottschal Kristin Onsrud Tove Holst Skyer Heidi Sivertsen Anne Lene Heldal May Omland
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Vi er stolt, men inte nøjd. Erfaringer fra velferdsteknologiprosjektet i Skien kommune

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1466150

Skien kommune har pilotert GPS og ulike trygghetsteknologier, både for hjemmeboende og på institusjon, som en del av oppdraget i Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Prosjektet tok utgangspunkt i etablert kunnskap knyttet til bruk av lokaliseringsteknologi og ulike trygghetsteknologier for hjemmeboen...

Forfattere Ausen Dag Torstein Øderud Tone Grut Lisbet Gottschal Espen Onsrud Kristin Skyer Tove Holst Sivertsen Heidi Heldal Anne Lene Omland May
År 2017
Type Rapport
Publikasjon

Tjenesteinnovasjon ved hjelp av elektronisk ruteplanlegger i hjemmetjenesten. Erfaringer fra logistikkprosjektet i Horten kommune

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459730

Kommunale hjemmetjenester jobber under sterkt press. Det er stort behov for å effektivisere driften uten å redusere den pasientnære aktiviteten. Arbeidsplanlegging er komplisert og tidkrevende. Sammen med teknologileverandøren Spider Solutions as videreutviklet kommunen optimeringsverktøyet Spider f...

Forfattere Grut Lisbet Fauske Anne Liv Torjus Sandåker Dag Ausen
År 2017
Type Presentasjon
Vis alle publikasjoner