Til hovedinnhold

Solvår Irene Wågø

Forsker

Solvår Irene Wågø

Forsker

Solvår Irene Wågø
Telefon: 924 83 060
Avdeling: Arkitektur, byggematerialer og konstruksjoner
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Solar Shading in Low Energy Office Buildings - Design Strategy and User Perception

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1463379

The objective of this paper is to investigate the visual comfort and quality of daylight in modern office buildings in the Nordic climate. A study of various daylight -related aspects and qualities was carried out for three different office buildings, using a combination of quantitative and qualitat...

År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

BO¤BLI. Preferanser, behov og anbefalinger ved utvikling av boliger for tilflyttere

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1460460

Rapporten oppsummerer viktige faktorer i kommunal boligplanlegging, med særlig fokus på boligtilflyttere, kystens landskap og byggeskikk. Målsettingen er å gi bidrag til boligutvikling på Frøya og andre kystkommuner med liknende utfordringer og muligheter. BO¤BLI er initiert av Frøya kommune og fina...

År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

GJENREIST Oppgradering av gjenreisingsbebyggelsen i nord

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1451803

GJENREIST er et toåring prosjekt finansiert av Den Norske Stats Husbank. I tillegg bidrar Riksantikvaren, Troms og Finnmark Fylkeskommuner, Gjenreisingsmuseet, Norsk Folkemuseum, Varanger Museum og Universitetet i Tromsø med egeninnsats som medlemmer av referansegruppa for prosjektet. Gjenreisingen ...

År 2017
Type Informasjonsmateriale
Vis alle publikasjoner hos Cristin