Til hovedinnhold

Trond Halvorsen

Forsker

Trond Halvorsen

Forsker

Trond Halvorsen
Telefon: 996 25 337
Avdeling: Mobilitet og samfunnsøkonomi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1663750

Fixrate er en oppstartsbedrift som tilbyr en nettbasert markedsplass for store bankinnskudd. I denne rapporten oppsummeres intervjuer med syv av selskapets første brukere. Brukerne vi har snakket med representerer ulike typer offentlige virksomheter. Resultatene tolkes i lys av Everett Rogers' ...

Forfattere Halvorsen Trond
År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1549313

SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på KAD-sengeposter og legevakt som gir økt kval...

Forfattere Ausen Dag Austad Hanne Opsahl Svagård Ingrid Storruste Landmark Andreas D. Tjønnås Maria Suong Rohde Tarald Halvorsen Trond Halvorsen Marit Røed Trondsen Trond Tomasevic Tanja
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1385035

We study the relative importance of intrinsic moral motivation and extrinsic social motivation in explaining moral behavior. The key feature of our experiment is that we introduce a dictator game design that manipulates these two sources of motivation. In one set of treatments, we manipulate the mor...

Forfattere Cappelen Alexander Wright Halvorsen Trond Uhre Sørensen Erik Øiolf Tungodden Bertil
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459701

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effe...

År 2016
Type Rapport/avhandling