Til hovedinnhold

Trond Halvorsen

Forsker

Trond Halvorsen

Forsker

Trond Halvorsen
Telefon: 996 25 337
Avdeling: Økonomi og teknologiledelse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon

Utvikling og implementering av digital samhandling og oppgavestøtte på KAD. Et regionalt forsknings- og innovasjonsprosjekt

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1549313

SamKAD-prosjektet har vært et innovasjonsprosjekt i offentlig sektor i regi av Helseetaten i Oslo kommune. Gjennom forskning og innovasjon har målsettingen vært å utvikle samhandlingsløsninger til bruk i klinisk drift på KAD-sengeposter og legevakt som gir økt kvalitet i pasientbehandlingen, forbedr...

Forfattere Ausen Dag Austad Hanne Opsahl Svagård Ingrid Storruste Landmark Andreas D. Tjønnås Maria Suong Rohde Tarald Halvorsen Trond Halvorsen Marit Røed Trondsen Trond Tomasevic Tanja
År 2017
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Face-saving or fair-minded: What motivates moral behavior?

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1385035

We study the relative importance of intrinsic moral motivation and extrinsic social motivation in explaining moral behavior. The key feature of our experiment is that we introduce a dictator game design that manipulates these two sources of motivation. In one set of treatments, we manipulate the mor...

Forfattere Cappelen Alexander Wright Halvorsen Trond Uhre Sørensen Erik Øiolf Tungodden Bertil
År 2017
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon

Samlokaliseringseffekter - hva sier litteraturen?

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1459701

Rapporten presenterer funn fra en litteraturstudie rundt temaet: Hva sier litteraturen om faglige og kostnadsmessige effekter av fysisk samlokalisering på virksomhetsnivå? Studien omfatter både offentlig og privat sektor. Studien har organisert funnene i to brede hovedkategorier; effekter knyttet ti...

År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Gevinstanalyse av IMATIS i Bærum kommune. Økonomisk analyse av konsekvenser av bruk på Dønski bo og behandlingssenter

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1366278

Siden midten av 2013 har det vært gjennomført en utprøving av samhandlingsteknologien IMATIS Visi ved fire tjenestesteder i Bærum kommune. Det er tidligere dokumentert en rekke kvalitative og kvantitative effekter ved løsningen. Den økonomiske analysen har tatt utgangspunkt i disse funnene og er i t...

Forfattere Hem Karl-Gerhard Halvorsen Trond Uhre Boysen Elin Sundby Svagård Ingrid Storruste
År 2016
Type Rapport/avhandling
Publikasjon

Evaluering av velferdsteknologi - Et helhetlig rammeverk for effektevaluering

https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1336348

Rapporten presenterer et rammeverk som strukturerer arbeidet med kartlegging, måling og verdsetting av ulike effekter, på en måte som ivaretar et helhetlig perspektiv i evaluering av økonomiske og andre samfunnsmessige effekter av velfersteknologi. Vi foreslår å benytte en konsekvensmodell som gir e...

År 2015
Type Rapport/avhandling
Vis alle publikasjoner hos Cristin