Til hovedinnhold

Inger Beate Standal

Seniorforsker

Inger Beate Standal

Seniorforsker

Inger Beate Standal
Telefon: 982 22 468
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1844908/

Quality changes in Atlantic mackerel fillets during superchilled, chilled and frozen storage focusing on lipid quality, colour and changes in low molecular weight metabolites relevant for quality and safety were studied. Low formation of oxidation products was observed in chilled (up to 7 days...

Forfattere Revilija Mozuraityte Inger Beate Standal Janna Cropotova Emilia Budzko Turid Rustad
År 2020
Type Vitenskapelig artikkel