Til hovedinnhold
Norsk English

SPORLUS

Fremskaffer metodikk for sporing av opphav for lakseluslarver.

Kontaktperson

Prosjektet vil fremskaffe metodikk for å analysere ulike sporingsmarkører i enkeltlarver av lakselus. På bildet er det hhv nauplius (til venstre) og copepoditt (til høyre) som er avbildet. Foto: Andreas Hagemann, SINTEF.

Forebygging og kontroll av lakselus er en vedvarende utfordring for havbruksnæringen. Økt kunnskap om spredningen av lakselus er viktig for å bedre kunne håndtere denne utfordringen.

SPORLUS skal fremskaffe metodikk for sporing av opphav for enkeltlarver av lakselus. Utvikling av en pålitelig metode for å bestemme opprinnelse på lakselus er viktig for å forstå mekanismer bak spredning av lakselus, for å kunne verifisere og forbedre spredningsmodeller og i siste omgang  kontrollere og bekjempe lakselus.

Det er utført flere studier med mål om å forstå mekanismer for smittespredning av lakselus. Det er også utviklet ulike modeller for å estimere lusepredningen, som danner grunnlaget for trafikklyssystemet. Bedre kunnskap om hvor lakseluslarvene kommer fra er viktig for å sette inn riktige tiltak som skal redusere lakselusproblemene både på villfisk og oppdrettsfisk.

Lusa setter seg på en ny vert i copepoditt-stadiet. Vi trenger nye analysemetoder som kan analysere små mengder for å kunne spore tilbake til lakseluslarvenes opphav. Siden det er sannsynlig at copepoditter på én fisk kan stamme fra morlus med ulikt opphav, vil det være viktig å kunne analysere enkeltindivider.

SPORLUS vil gi økt kunnskap om mulige sporingskomponenter som kan skille mellom lakseluslarver fra hunnlus fra vill- og oppdrettfisk. Analyser som vil bli undersøkt er analyser av fettsammensetning, isotopforhold, og innhold av ulike grunnstoffer. Dersom prosjektet lykkes, vil et steg videre være å etablere en database på variasjon i disse kjemiske komponenter/fingeravtrykk mellom oppdrettsfisk og villfisk som vil være basisen for å spore lakselus tilbake til vertsfisk. Resultater av disse undersøkelsene vil ha stor nytteverdi både for industri, forskning og forvaltning.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2024

Samarbeidspartnere: NTNU og NMBU.

Prosjektet er finansiert av FHF (prosjektnummer: 901859).

Utforsk fagområdene