Til hovedinnhold

Vedovnsteknologi

Vedovnsteknologi

Helt siden starten på 80-tallet har SINTEF opparbeidet en omfattende og allsidig kompetanse innenfor utvikling av småskala oppvarmingsteknologi for boligformål gjennom forbrenning av faststoff biomasse, eksempelvis innen pellets- og vedovnsteknologi.

Over 35 års erfaring med forskning og utvikling omsettes hvert år gjennom prosjekter, i nært samarbeid med norsk og skandinavisk industri og NTNU, delfinansiert gjennom Norges Forskningsråd, mot utvikling av nyvinnende løsninger og systemer for boligoppvarming.

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Utvikling av prototypeteknologi i tett samarbeid med industri
 • Unik ekspertise på reaksjonskinetikk relatert til faststoff biomasseforbrenning
 • Vedovns- og pelletsovnsteknologi
 • Karakterisering via målinger/analyse av gassformige- og partikulære utslipp
 • Datasimulering av strømnings- og forbrenningskjemiske prosesser knyttet til utvikling og optimalisering av småskala faststoff forbrenningsteknologier
 • Utvikling av nye nasjonale og europeiske målestandarder innen småskala oppvarming
 • Nasjonale/europeiske grenseverdier for utslipp fra vedfyring
 • Bygningsintegrasjon / standardiseringsarbeid for bygg
 • Inneluftkvalitet
 • Nye typer materialer for mer effektiv varmelagring relatert til boligoppvarming
 • Varmelagrende ildsteder

Metode:

Lang erfaring innenfor fagfeltet i riktig kombinasjon med eksperimentelle målinger og bruk av avansert måleteknikk og simuleringsverktøy gir i sum store fordeler når det gjelder utvikling av nye og forbedring av eksisterende konsept.

 • Eksperimentelle forsøk i spesialtilpassede laboratorierigger
 • Lisensiert ANSYS Fluent simuleringsverktøy
 • Prototypeutvikling i egne laboratorier og ute hos industrien
 • Deltagelse på standardiseringsmøter sammen med spesialister/industri/myndigheter
 • Formidling av forskningsresultater gjennom media og andre fagkanaler
 • Formidling av forskningsresultater via publikasjoner og deltakelse på konferanser
 • Finne løsninger gjennom samarbeid med andre nasjonale/internasjonale institutt/universitet

Typiske oppdrag for oss er:

 • Kompetanse- og innovasjonsprosjekter for næringslivet
 • Utvikling av nye konsepter/prototyper
 • Måleoppdrag for myndigheter/industri/annen type virksomhet
 • Deltagelse på standardiseringsmøter

Vi arbeider for og med norsk og internasjonal industri:

 • Norske og internasjonale vedovnsprodusenter
 • Bransjeorganisasjoner
 • Nasjonale og internasjonale myndigheter/organer/EU
 • Teknologileverandører

Les i bloggen: 


 

901 10 630

Kontakt

Morten Seljeskog

Forsker
901 10 630
Navn
Morten Seljeskog
Tittel
Forsker
Telefon
901 10 630
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Øyvind Skreiberg

Sjefforsker
906 59 751
Navn
Øyvind Skreiberg
Tittel
Sjefforsker
Telefon
906 59 751
Avdeling
Termisk energi
Kontorsted
Trondheim
Company
SINTEF Energi AS

Relevante prosjekt