Til hovedinnhold

Vann - integrert forvaltning

Vann - integrert forvaltning

SINTEF jobber med bærekraftige løsninger for integrert vannforvaltning.

Vår kompetanse omfatter:

  • Klimatilpasning
  • Vannforvaltning
  • Produsert vann
  • Helhetsvurderinger av løsningers bærekraft
  • Livsløpsanalyser
  • Vannrammedirektivet
Seniorforsker