Til hovedinnhold
Norsk English

Rekordstor deltakelse på brukermøtet for SINTEFs vannkraftmodeller

ANEO bruker daglig SINTEFs modeller. Fra venstre: Ellen Krohn Aasgård, Helene Njølstad Dagsvik og Marthe Wensaas.
Endringer i klima, energisituasjonen og -markedet stiller høyere krav til gode modelleringsverktøy som vannkraftprodusenter og andre aktører i kraftmarkedet kan benytte seg av.

SINTEF har, sammen med NTNU, lang erfaring med å utvikle løsninger for å optimalisere hvordan vannkraften brukes. Hvert år inviterer SINTEF Energi vannkraftbransjen til et brukermøte for å snakke om brukt og utvikling av disse vannkraftmodellene. Årets brukermøte ble arrangert 28.-29. november i Trondheim, med 90 påmeldte, som er ny rekord.  

– I SINTEF er vi opptatt av å sikre at vitenskapelige fremskritt samt ny innsikt fra praktikerne på feltet også gjenspeiles i våre forskningsbaserte beslutningsverktøy. En grundig analyse er stadig viktigere i et kraftsystem som står overfor større og mer radikale endringer enn noensinne, og modellene våre har fått økt betydning for verdiskaping i partnerbedriftene våre, sier Knut Samdal, forskningssjef i SINTEF Energi.

Arild Helseth og Hans Christian Bolstad i SINTEF Energi

Fremtidsrettede modeller

Det siste året har SINTEF gjort betydelige anstrengelser for å sikre at modellene er fremtidsrettede, altså at de til enhver tid skal være i stand til å dra nytte av de nyeste gjennombruddene innen forskning og praksis, samtidig som de betjener brukerne av dem i et effektivt, brukervennlig og toppmoderne miljø.

Niklas Dønåsen i Hafslund Eco holdt innlegg under møtet der han trakk fram hva han og Hafslund Eco ønsker seg av utvikling av Samkjøringsmodellen, også kalt EMPS-modellen.

– Kanskje kan vi påvirke utviklingen. Versjon 10 av EMPS-modellen er et steg i riktig retning, og vi ønsker oss flere slike steg som gjør det enklere å oppdatere input, sier Dønåsen.

Han trekker fram god brukersupport, der nøkkelpersoner i SINTEF stiller opp og hjelper når man har spørsmål om modellene.

– Det er veldig nyttig å delta på dette brukermøtet. SINTEF er en viktig modell-leverandør for oss. På disse to dagene får vi vite mer om hva som skal utvikles videre i dagens modeller og hva nytt som kommer. I tillegg er erfaringsutvekslingen nyttig, sier han.

Niklas Dønåsen presenterer

Niklas Dønåsen snakket om Hafslund Ecos implementering av Samkjøringsmodellen og hvordan de ønsker å jobbe med SINTEFs modeller.

Ingen omvei om kundeservice

– SINTEFs modeller er viktige for operasjoner i markedet. Jeg deltar på dette møtet for å følge med på utviklingen og få informasjon om hva SINTEF ønsker å utvikle i fremtiden, sier Ellen Krohn Aasgård. Hun er avdelingsleder i Aneo for en gruppe som bruker modellene SHOP og ProdRisk daglig.

– Vi opplever et godt samarbeid med SINTEF, der vi møter engasjerte fagpersoner som er enkle å snakke med og like opptatt av disse modellene som vi er, sier Aasgård.

Nils Flaten Ræder bruker SHOP i Norsk Hydro

– Den store fordelen med samarbeidet med SINTEF er at vi kommer i direkte kontakt med de som jobber med modellene og kan de. Vi slipper å gå via flere lag med kundeservice, og kommer rett til de som kjenner modellene. Det er med på å skape tillit, sier Nils Flaten Ræder som bruker SHOP-modellen i arbeidshverdagen sin i Norsk Hydro.

Han synes det er nyttig å delta på brukermøtet for å få oversikt over hva andre aktører gjør og å få innsikt i hva som kommer av utvikling av modellene.

Presentasjon med mange folk i salen
Stefan Jaehnert og Andreas Ulvøen fortalte om neste generasjon Long-Term Models (ngLTM)

Neste brukermøte for SINTEFs vannkraftmodeller er 6.–7. mai 2025.

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner