Til hovedinnhold
Norsk English

Fremmer sirkulærøkonomi: SINTEF inngår samarbeid med indisk allianse

Avfall fra bygging, rehabilitering og riving kan ofte brukes på nytt. Foto: SINTEF
SINTEF signerte i sommer en samarbeidsavtale med en indisk partner innen avfallshåndtering og ombruk av bygningsmaterialer. Målet er å lære av hverandre.

Kjernen i en sirkulær økonomi er å bruke jordas ressurser på best mulig måte for å sikre bærekraft og verdiskaping også på lang sikt. Dette krever at vi har effektive systemer som sørger for at produkter som i dag blir til avfall, blir råmaterialer i framtida.

Serum Institute of India er verdens største vaksineprodusent og en del av Cyrus Poonawalla Group. De leverer mange ulike vaksiner til rundt 170 land. Som en del av samfunnsansvaret har de opprettet flere initiativer for å redusere klimagassutslipp i byer, og retter nå søkelyset mot behandling og gjenbruk av byggavfall.

Indiske Pune er forsøksby

Adar Poonawalla Clean City Initiative (APCCI) og Poonawalla Clean Energy Pvt Ltd (PCE) er igangsatt for å finne ut hvordan de best kan bidra til bærekraftig utvikling av bymiljøet. Byen Pune i India er den første byen som har innført "Clean City Model" utviklet av APCCI.  

I juni fikk SINTEF besøk av Krishnan Komandur, som er administrerende direktør for APCCI og PCE. Gjennom samarbeid med det norske generalkonsulatet i Mumbai har han fattet interesse for arbeidet forskningsinstituttet har gjort i India gjennom flere prosjekter. Nå har SINTEF og PCE undertegnet en samarbeidsavtale om hvordan byggavfall i Pune kan utnyttes sirkulært.

– Vi har det ikke travelt. Vi ønsker å være sikre på at vi gjør dette på riktig måte for å bevare miljøet på best mulig og på en effektiv måte, sa Komandur da han besøkte SINTEF i Oslo.

– Prosjektene vi er involvert i er delvis filantropiske og delvis kommersielle. Vårt ønske for byene er å gjøre dem rene, grønne og resiliente så de kan motstå klimaendringer.

SINTEFs arbeid skal bidra til å hjelpe byen Pune med å installere et moderne resirkuleringsanlegg for byggavfall.

– Vi skal også se på hvordan vi kan etablere et kvalitetssystem slik at man sikrer kvaliteten på hele produksjonen – ikke bare på stikkprøvene ved å bruke internasjonale standarder for dette arbeidet, sier sjefforsker Christian J. Engelsen i SINTEF, som er prosjektleder.  

F.v. Anneli Alatalo Paulsen, Trond Simonsen, Krishnan Komandur, Christian J. Engelsen og Palash Kumar Saha i SINTEF-parken i Oslo. Foto: Veslemøy Nestvold

Har store planer for resirkulering av bygningsavfall

APCCI og PCE sine klimagassmål er integrert i ren by-initiativets operasjonelle strategi med fokus på planlegging, livssyklus-tilnærming og evaluering av hvordan utslippsreduksjon virker på klimagassutslippene.

Etter hvert skal forsøksprosjektet utvides til å gjelde andre byer i India, for å på plass et verktøy for sirkulærøkonomi i større omfang.  

I tillegg til ren by-initiativet, leter de etter samarbeidspartnere også på andre områder, som papir- og plastgjenvinning, for å redusere klimaavtrykket gjennom sirkulærøkonomiske prosjekter.  

Nå ønsker de altså SINTEF som teknisk rådgiver med på laget for å etablere prosjektet med gode kvalitetsnormer for arbeidsprosesser og resultat.

– Potensialet for å gjøre noe med klimagassutslippene i India er enormt. Det har vi sett i våre indiske prosjekter. Vi synes det er interessant å samarbeide med en så stor og betydningsfull aktør som APCCI. Vi har stor tro på at dette blir et prosjekt som kan ha overføringsverdi til andre steder og land innen resirkulering av konstruksjoner og avfallshåndtering, sier Engelsen.

Han understreker at det viktigste med ombruk er at de resirkulerte produktene tilbys til en konkurransedyktig pris og dokumentert jevn kvalitet slik at det skapes tillit i markedet.

– SINTEF er allerede involvert i byene Goa, Mumbai og Delhi med pilotprosjekter innen håndtering av bygge- og rivingsavfall, så dette er en spennende utvidelse av vår aktivitet i India, sier Engelsen.

I Oslo ble videre planer for samarbeidet diskutert med generalkonsul Arne Jan Flølo fra det norske generalkonsulatet i Mumbai (t.v.) sammen med Krishnan Komandur og Christian J. Engelsen. Foto: SINTEF

I løpet av besøket fikk Krishnan Komandur også anledning til å besøke Taraldrud kontrollstasjon for å se hvordan RCA er brukt i forsterkningslag og støttemur av betong.  Han fikk også en omvisning på Sørumsand videregående skole for å se på ombruk av betong på ulike deler av skolen.

Om prosjektet

«Treatment and recycling of construction and demolition waste in India» er et indisk-norsk samarbeidsprosjekt der målsetningen er å øke behandlingskapasitet og gjenbruk av bygg og anleggsavfall i India. Prosjektet ledes av SINTEF og er støttet av den norske ambassaden i New Delhi.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.01.2023 - 31.12.2026

Kontaktperson:

Christian John Engelsen

Kontaktperson