Til hovedinnhold
Norsk English

Europeiske forskere kom til Bærum for å studere energieffektive bygg

Prosjektdeltakerne foran demobygget Eiksveien 116 på Østerås i Bærum. Foto: SINTEF
Demobygget på Østerås er et passivhus i massivtre, bygget på en utslippsfri byggeplass.

SINTEF og Bærum kommune deltar i forskningsprosjektet Cultural-E. Dette er et EU-finansiert prosjekt med mål om å definere løsninger for plussenergibygninger, som tar hensyn til klimatiske og kulturelle forskjeller. Alle nøkkelaktører er også involvert i hele bygningens livssyklus.

– Norge var i forrige uke vert for den åttende generalforsamlingen i prosjektet, hvor forskere fra Frankrike, Italia og Tyskland kom for å se på vårt høyteknologiske demobygg i Bærum, forteller seniorrådgiver John Einar Thommesen i SINTEF.

Forbildeprosjekt i massivtre

Demobygget i prosjektet ligger på Østerås, og er et omsorgsbygg eid og drevet av Bærum kommune. Bygget er i massivtre, og det er bygget på en nullutslippsbyggeplass. Det er klassifisert som BREEAM Excellent, og er et forbildeprosjekt i FutureBuilt med passivhusstandard.

Som energikilde har bygget tre geotermiske brønner og en 20 kW varmepumpe. Varmepumpen fungerer i kombinasjon med en elektrisk kjele som gir varmt vann og vannbåret gulvvarme. Bygget har også solcellepaneler (23 kWp) og batteri for lagring av energi.

Balansert ventilasjon med varmegjenvinning forsyner hver leilighet og fellesareal med forvarmet friskluft, og det er i tillegg sensorbasert behovsstyrt ventilasjon i fellesarealene. Automatiske vindusskjermer forhindrer overoppheting.

Deltakerne fikk blant annet omvisning i fellesarealer, tekniske rom og leilighetene i demobygget, og utendørs for å se på solcellene og det blågrønne taket. Det ble også gjennomført intervjuer med ansatte, der det ble spurt om hvordan de opplever og bruker det høyteknologiske bygget.

Tom Krogsrud fra teknisk avdeling i Bærum kommune (t.h.) informerte om Kommunegårdens tekniske anlegg. T.v. Lars Dalen, fagansvarlig for energi og prosjektleder for Cultural-E i Bærum kommune. Seniorforsker og prosjektleder Kari Thunshelle i SINTEF i midten. Foto: SINTEF

Skal også analysere brukeropplevelse

– Prosjektet varer ut 2024, og Norge har kommet lengst siden vi allerede har et ferdig bygg i drift. Det skal fokuseres på optimalisering av drift og styringssystemer, og det samles nå inn ulike data fra bygget, forteller Thommesen.

Energiforbruk og produksjon måles, men også inneklima og beboernes/brukernes opplevelse av komfort er sentrale parametere som skal analyseres.

– Vårt hovedfokus er potensiale og tilrettelegging for fleksibilitet og optimal drift, sier seniorforsker og prosjektleder Kari Thunshelle i SINTEF.

Generalforsamlingen ble avholdt 21. april i den nyoppussede Kommunegården i Bærum, som er et "BREEAM Outstanding"-bygg. og deltakerne fikk der en bonusomvisning av kommunegården. 

Les mer om prosjektet

 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Cultural-E

Prosjektvarighet:

01.10.2019 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Kari Thunshelle

Kontaktpersoner