Til hovedinnhold
Norsk English

John Einar Thommesen

Seniorrådgiver

Seniorrådgiver i faggruppe Byggeteknikk, Avdeling Bygninger og Installasjoner i Oslo. Jobber med skadebefaringer, fuktproblematikk , inneklima, radon, og Tekniske Godkjenninger.

Utdanning

Utdannet bygningsingeniør og biolog.

Kompetanse og fagområder

Kompetanse: skadeoppdrag, inneklimaundersøkelser, radon, muggsopp, fukt, bygningsfysikk, termografering, undervising-kurs.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Børrestuveien 3
Oslo