Til hovedinnhold
Norsk English

– Data blir like viktig som strøm fra sol og vind

«Hvordan skape grønn omstilling til en pris velgerne vil betale?» var en av utfordringene som ble løftet fram av Microsoft-gründer Bill Gates da han besøkte Oslo Energy Forum i februar. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
«Hvordan skape grønn omstilling til en pris velgerne vil betale?» var en av utfordringene som ble løftet fram av Microsoft-gründer Bill Gates da han besøkte Oslo Energy Forum i februar. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB
På norgesbesøk tidligere i år etterlyste Bill Gates nyskaping som gjør det billigere å redde klimaet. Ett av stedene å starte er å fremskaffe flere eksperter på databehandling.

En fersk forskningsrapport fra EU-kommisjonen viser at det grønne skiftet må gå hånd i hånd med en digital omstilling. Uten det blir det vanskelig å redde klima og naturmangfold. Dermed legges to krevende bører på næringslivets skuldre:

Noen bedrifter sikre at grønn energi som havvind, solkraft og utslippsfritt hydrogen blir konkurransedyktig.

Samtidig må alle virksomheter lære seg å lage digitale løsninger som endrer, forbedrer og forenkler hvordan vi arbeider, reiser, produserer og forbruker. Men langt fra alle innenfor politikk og næringsliv har tatt inn over seg at dette – altså smart databehandling – er en uunnværlig del av klimakuren.

Programvare er  virksomheten

Enhver bedriftsleder må fra nå av forholde seg til to grunnleggende premisser: At digitale løsninger kan bidra til å kutte utslipp og sikre biomangfold. Og at utvikling av programvare er kjernevirksomheten til stadig flere virksomheter.

Programvaresystemer er ikke lenger bare virksomhetens produkt. Programvare er selve virksomheten. Banksektoren er et eksempel på dette.

Ledere i sektorer flest trenger dermed en ny type viten: Kunnskap om hvordan dataprogrammer, forretningsmodeller og samfunnsutvikling henger sammen.

To fagfelt må veves sammen

Under sin lynvisitt på Oslo Energy Forum i vinter satte Bill Gates ord på det mange ser som klodens viktigste utfordring: “Hvordan skape grønn omstilling til en pris velgerne vil betale?”

Ett av svarene er å få frem flere fagfolk som kan behandle, analysere og foredle data fra den voksende flommen av digitalisert informasjon – ved å utvikle gode dataprogrammer.

Skal vi lykkes med den grønne og digitale “tvillingomstillingen”, må vi dyrke frem bedre programvareutviklere som samarbeider godt med smartere virksomhetsutviklere. Det vil hjelpe bedriftene til å forstå hvordan data og programvare kan omstille virksomheter. To fagfelt vi tidligere opplevde som atskilt, må altså veves sammen.

Programvare og bedrifters strategi blir ett

Som flere pekte på under Oslo Energy Forum, vil finanssektoren ha en sentral rolle i utformingen av gode, bærekraftige løsninger. Sammen med industrien må den utfordre etablerte prinsipper om hva en god virksomhet er.

Verdier må skapes i markeder som kanskje ikke finnes ennå. Mange bedrifter må våge å gå helt nye veier, slik den tradisjonelle bilindustrien nå gjør.

Smarte dataprogrammer er ofte dynamitten som gjør slike veier mulig. De løser komplekse problemer. I tillegg skaper de tjenester og produkter som er effektive og grønne på én gang. Programvare og bedrifters strategi er derfor blitt én side av samme sak.

Smarte byer = grønne byer

Tidligere SINTEF-forskning har riktignok pekt på at omstillingen til å bli datadrevet er en utfordrende prosess. Likevel vil datadeling og -analyse være «ryggraden i de grønne og digitale omstillingene», ifølge EU-kommisjonens ferske rapport.

Programvare har blitt en naturlig del av livene våre. Men dette er også en teknologi vi trenger for å løse noen av de største problemene vi står ovenfor.

Byene står i dag for 75 prosent av verdens CO2-utslipp. Da kan smarte byer og autonom transport kutte utslipp. Smarte digitale løsninger for blant annet møteavvikling kan redusere reisebehovet med 15-20 prosent og utslippet av klimagasser med 10-15 prosent.

Skipsfart kan vise vei

Programvare er teknologien som ligger bak både smarte byer, roboter, autonome systemer og mange teknologier vi ennå ikke har funnet opp, men som vi trenger for å nå klimamålene.

En næring som har mulighet til å lede an i “tvillingomstillingen” er skipsfarten. Norske aktører ligger langt fremme i bruk av grønn maritim teknologi. Og flere klimagevinster kan det bli.

Smart programvare kan gi bedre ruteplanlegging for store skip som i dag har betydelige klimagassutslipp. I tillegg kan såkalt prediktivt vedlikehold – datainnsamling og analyse for å avgjøre når maskiner og utstyr må byttes ut – spare materialer og annen ressursbruk.

Også “skyen” må være grønn

Riktig programvare er selve nøkkelen til å utnytte voksende mengder data og økende beregningskraft. Samtidig må vi ta på alvor at digitale omstillinger bringer med seg sine egne miljøutfordringer.

Data som lagres i skyen og som overføres kloden rundt, trekker nemlig strøm og forårsaker dermed utslipp av klimagasser. Den gode programvareutvikler må derfor eksempelvis gjøre det enkelt for brukerne å minimere lagring av data de ikke trenger.

Medfører et lederansvar

“Lettere sagt enn gjort”, sa Bill Gates i Oslo om redningsaksjonen klimaet trenger. Noe som er sikkert er at grønn og digital omstilling medfører et lederansvar, som må utløse konkrete grep.

I tillegg må vi utdanne flere kloke hoder og skape ny kunnskap om hvordan vi bør lage den programvaren “tvillingomstillingen” trenger.

Alt dette vil være viktige skritt på den veien stjernegründer og klimaforkjemper Gates anbefaler.

Innlegget ble første gang publisert i Dagsavisen 16. mars 2023 og gjengis her med avisens tillatelse.

Kontaktpersoner