Til hovedinnhold
Norsk English

Selvstyrte vogntog kommer – nå får COP høre om dem

MODI skal demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører på motorveikorridoren fra Rotterdam til Moss. Foto: Einride
SINTEF deltar på COP27 for å dele åpen forskning og kompetanse, blant annet om automatisert tungtransport.

Hvordan kan transportsektoren bidra til omstilling? I Norge er vi kommet langt med introduksjon av elbil, og i økende grad blir nullutslippsalternativer også tilgjengelige for godstransport.

– Samtidig som man ser en omstilling til nullutslippskjøretøy, ser man også en omstilling til mer digitaliserte og automatiserte kjøretøy. Dette er to omstillinger som forsterker og akselerer hverandre, sier seniorforsker Hanne Seter, som deltar fra SINTEF.

SINTEF er med som forskningspartner i EU-prosjektet MODI, som skal demonstrere elektrisk, automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører på motorveikorridoren fra Rotterdam i Nederland til Moss i Norge, krysse fire landegrenser og demonstrere terminaldrift ved fire forskjellige havner.

– Mer effektive terminaloperasjoner kan bidra til å gjøre overføringen av gods fra vei til bane og sjø mer attraktivt, forklarer Seter.

Prosjektet omfatter fem demonstratorer, som hver beskriver en del av logistikk-kjeden. Demonstratorene identifiserer hva som allerede er mulig og ikke mulig i vegtransport uten menneskelig styring (kjent som SAE nivå 4). Et mål i prosjektet er å forstå og overvinne regulatoriske utfordringer og krav til infrastruktur på offentlig vei. Terminalene er lukkede områder, og ligger ved havnene Rotterdam, Hamburg, Gøteborg og Moss.

Konsortiet består av 29 partnere. De sju norske partnerne er ITS Norway, Q-Free, Statens vegvesen, Kartverket, SINTEF, TØI og Viken fylkeskommune. I sum representerer de 29 partnerne hele verdikjeden innen logistikk.

I tillegg til teknologiske utfordringer skal prosjektet også utforske regulering, standardisering, lovgivning, forvaltning, forretningsmodeller og brukeraksept.

– Det er med andre ord også viktig å utforske de menneskelige barrierene mot å ta i bruk denne typen teknologi. Dersom vi skal lykkes med omstillingen globalt må menneskene og samfunnet ønske å endre seg, sier Seter.

Denne typen prosjekt, der hele verdikjeden er representert og skal demonstrere hele transportkjeder, er viktig for at aktørene skal få erfaring med både teknologien og samarbeid på tvers.

Alle disse problemstillingene skal SINTEF-forskeren debattere på COP27 i en diskusjon sammen med Andreas Allström fra Einride (Director of Public Funding and Research Collaborations), Julia Heil fra Maersk (Head of Logistics and Decarbonization), Ragnhild Wahl (direktør for forskning og innovasjon) og Andrea De Candido fra den Europeiske kommisjonen (Policy Officer Future Urban and Mobility System at DG RTD).

Se debatten her onsdag 16. november kl. 09:00-09:40 EET. 

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

MODI

Prosjektvarighet:

01.10.2022 - 31.03.2026

Kontaktperson:

Per Johan Lillestøl

Kontaktperson