Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF deltar i rekordstort prosjekt innen automatisert godstransport

MODI skal demonstrere automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører på motorveikorridoren fra Rotterdam i Nederland til Moss i Norge, krysse fire landegrenser og demonstrere terminaldrift ved fire forskjellige havner. Foto: Einride
EU-prosjektet MODI skal legge til rette for automatisert tungtransport uten sikkerhetssjåfører. Systemene skal testes på motorveien fra Rotterdam til Moss.

Innovativ, sammenkoblet, samarbeidende og automatisert mobilitet (CCAM – Connected, Cooperative and Automated Mobility) kan føre til mange positive samfunnseffekter, som mer bærekraftig, sikker og effektiv transport og logistikk overalt og for alle. MODI-prosjektet skal teste og validere slike systemer i reelle logistikkoperasjoner.

Fortsatt hindringer på veien

Logistikksektoren opplever knapphet på sjåfører, press for å redusere kostnader og krav om høy utnyttelse av kjøretøy sammenlignet med personbiler. Derfor forventer sektoren at automatiserte kjøretøy vil bidra til lønnsomme forretningsmodeller.

Prosjektet MODI vil ta betydelige skritt mot å identifisere og senke barrierer som hindrer dette.

Barrierene er knyttet til selve teknologiens modenhet, men også til reguleringer, harmoniseringer og sosial aksept. Utfordringene forsterkes når man vurderer transport over landegrenser.

Kjører pilotprosjekt fra Rotterdam til Moss

Transportkorridoren fra Nederland til Norge er valgt for piloteringsområde fordi Nederland, Tyskland, Danmark, Sverige og Norge er blant de europeiske landene som forventes å være de første til å implementere helautomatiske kjøretøy.

Prosjektet omfatter fem piloter som identifiserer hva som allerede er mulig og ikke mulig i veitransport uten menneskelig styring. Målet er å forstå og overvinne regulatoriske utfordringer og krav til infrastruktur på offentlig vei.

- SINTEF har ansvaret for to av pilotene. Den ene skal kjøre automatisert fra Moss havn og over grensa på Svinesund. Den andre skal sørge for datainnsamling på hele strekningen mellom Rotterdam og Oslo, sier forskningsleder Terje Reitaas.

I tillegg skal SINTEF ha ansvaret for Co-creation, altså å bringe partnerne i prosjektet sammen og løse utfordringer i fellesskap.

EU har gjennom rammeprogrammet Horizon Europe tildelt 23 millioner Euro til prosjektet.

Prosjektet ledes av ITS Norway, de andre norske partnerne er Q-Free, Statens vegvesen, Kartverket, SINTEF, TØI og Viken fylkeskommune. I alt deltar 29 partnere som representerer hele verdikjeden innen logistikk.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

MODI

Prosjektvarighet:

01.10.2022 - 31.03.2026

Kontaktperson:

Per Johan Lillestøl

Kontaktperson