Til hovedinnhold
Norsk English

Produksjon og bruk av hydrogen i Norge skaleres opp

SINTEF jobber tett med aktørene som nå skal rulle ut hydrogenproduksjon i stor skala i Norge. Bildet er fra Hydrogen- og brenselscellelaben på Gløshaugen i Trondheim.
SINTEF er involvert i tre av de fem prosjektene Enova nå støtter for å etablere produksjon av hydrogen langs norskekysten for bruk som drivstoff i maritim sektor.

– Vi kommer til å nå en skala hvor hydrogen er et relevant alternativ for industri og transport både til lands og til vanns allerede i dette tiåret, sier SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv

Fra laboratoriene til utbygging i stor skala

SINTEF har arbeidet tett sammen med industrien i en årrekke og skapt grunnlaget for utrullingen og kommersialiseringen. Gjennom de siste ti årene har fokus vært rettet mot markedsimplementering basert på en stor portefølje av forsknings- og innovasjonsprosjekter finansiert av EU som har gått langs hele verdikjeden fra konsept- og materialvalg i laboratoriene til utbygging i stor skala.

Enova kunngjorde 23. juni at de støtter hydrogenprosjekter i norsk maritim sektor med hele 1,12 milliarder kroner, hvor 669 millioner går til å bygge fem produksjonsanlegg for fornybart hydrogen.

– Vi har jobbet med hydrogen i mer enn 30 år, spesielt gjennom mange EU-finansierte prosjekter som har tatt oss til å bli internasjonalt ledende på kunnskap på dette området. Nå bruker vi denne kunnskapen inn i flere knutepunkter for en norsk hydrogenøkonomi og gleder oss stort over å få bidra til både en klimanøytral fremtid for landet, men også til å bygge opp hydrogenverdikjeden som en vesentlig fremtidig bidragsyter til eksportinntekter, sier Steffen Møller-Holst, markedsdirektør for hydrogen i SINTEF.

SINTEF med bidrag i Hitra, Rørvik og Glomfjord

TrønderEnergi og Statkraft er tildelt 113 millioner kroner i støtte til et hydrogenknutepunkt på Hitra. Selskapene skal gjennom et felles selskap etablere et anlegg for hydrogenproduksjon og -bunkring i Hitra Industripark og Kysthavn på Jøsnøya i Hitra kommune. Ifølge selskapenes pressemeldinger vil en eventuell investeringsbeslutning skje rundt siste halvår i 2023. 

SINTEF sine bidrag har vært å framskaffe et kunnskapsgrunnlag for dimensjonering av anlegget, drøfte ulike teknologivalg i produksjonskjeden og har bidratt til å estimere investerings- og driftskostnader ved et slikt anlegg, samt å vurdere potensialet for utnyttelse av varme og oksygen for en hydrogenfabrikk på Hitra.

– Hydrogenknutepunktet på Hitra er særdeles viktig for å virkeliggjøre en helt nødvendig energitransisjon for maritim sektor, sier Frode Rømo, forskningsleder for industriell økonomi og optimering i SINTEF.

I Rørvik er NTE og H2 Marine partnerne som sammen med flere aktører skal realisere et produksjonsanlegg som skal levere hydrogen til et bredt utvalg fartøyer. Allerede i 2025 er produksjonsanlegget, som kan levere opp mot 8.4 tonn per døgn planlagt å stå klart på Kråkøya utenfor Rørvik. Prosjektet får opp mot 125,7 millioner kroner i støtte av Enova. Også her har SINTEF en rådgivende rolle og har bistått med tekniske beregninger.

– I tillegg til en sterk prosjektgruppe ledet av NTE energi og H2 Marine, har samarbeidet med Nærøysund kommune og andre lokale aktører i Rørvik vært avgjørende for å få til Hydrogenknutepunkt Rørvik, forteller seniorforsker Sigrid Lædre.

Egnet også for landtransport, byggenæring og industri

Glomfjord Hydrogen har i flere år jobbet målrettet mot å starte opp ny hydrogenproduksjon i Glomfjord. De eies av Greenstat, NEL, Meløy Energi og Troms kraft. Industribygda har lang historisk erfaring med hydrogenproduksjon til bruk i gjødselproduksjon, men den gamle fabrikken ble lagt ned i 1993 da naturgass erstattet hydrogen i ammoniakkproduksjon.

Etter å ha sett et voksende mulighetsrom for hydrogen for maritim sektor, transportsektoren og for bygg og anlegg, har de sett på mulighetene for å starte opp på nytt. Med regjeringens beslutning om at Vestfjordferga mellom Bodø og Moskenes skal driftes på hydrogen, ble behovet for hydrogenproduksjon i regionen ytterligere aktualisert.

Prosjektet har fått tilsagn om hele 150 millioner kroner i offentlig støtte fra Enova.

Illustrasjon: Glomfjord Hydrogen

Her ligger alt til rette for nyetablert industri med tilgjengelig vannkraft, industritomt med Yara som nærmeste nabo. Hydrogenkundene vil ha hovedtyngde i maritim bruk, men også landtransport, byggenæring og industriell bruk er aktuelle markedsområder.  

– SINTEF har jobbet sammen med Glomfjord Hydrogen om å utvikle denne søknaden, og ser fram til å bidra som ekspertrådgivere underveis i prosjektet vi nå skal i gang med, sier forsker Camilla Sommerseth.

Kontaktpersoner