Til hovedinnhold
Norsk English

Bærekraft og beredskap på Norges største VA-arrangement

Utslipp fra anleggsfasen med etablering av rørledninger kan omtrent halveres fra dagens nivå ved bruk av stedlige masser. Foto: Einar Sørensen Maskinentreprenør AS
Hvordan kan vi bruke lokale masser ved legging av vann- og avløpsrør, som et bærekrafts- og klimatiltak i bygg- og anleggsnæringen? Senior prosjektleder Torun Rise i SINTEF bidrar med siste nytt om dette på VA-dagene i Midt-Norge.

VA-dagene har over 400 deltakere, og er dermed Norges største fagsamling for vannbransjen i 2022. Arrangementet er et samarbeid mellom SINTEF AS, Siv.ing. Tobias Dahle og Norconsult.

SINTEF bidrar med innlegg fra Torun Rise, seniorforsker ved avdeling Infrastruktur, som skal dele siste nytt om "Bruk av stedlige omfyllingsmasser – muligheter og krav" under en egen sesjon om bærekraft i vannbransjen. Forsker Hanne Kvitsand, også fra avdeling Infrastruktur, vil lede sesjonen.

– Et økende miljøfokus og nye krav til bærekraft gjør at vi må tenke nytt om de ressursene vi har i nærmiljøet. Knuste steinmasser av høy kvalitet er en begrenset ressurs, og det er unødvendig sløsing å fylle den typen masser rundt vann- og avløpsrør. Men man kan redusere utslippene betydelig ved å i større grad bruke lokale masser. Det ligger store besparelser, både økonomiske og miljømessige, i bedre utnyttelse av lokale masser til VA-formål, sier Rise.

I tillegg til søkelys på bærekraft, løftes også beredskap frem på årets VA-dager. Blant annet bidrar Veronica Koster, fagsjef VA i Gjerdrum kommune, med innlegget "Alarmen går – erfaringer med VA-beredskap fra Gjerdrum kommune", og Lars Vidar Synnes fra Ålesund kommune deler erfaring fra "Beredskapsøvelse - hvordan sikre vann til sykehus når vannverket er ute av funksjon?".

Det blir også innlegg om hvordan sikre god drift av ledningsnett og høydebasseng, og praktiske eksempler fra kommunene om lekkasjereduksjon og fornyelse av VA-anlegg.

VA-dagene i Midt-Norge går av stabelen 2. og 3. november på Scandic Hell, med over 400 deltakere.

 

Kontaktperson