Til hovedinnhold

Få fremtidsrettet vareproduksjon med gratis lean-kurs

Bedrifter som driver med systematisk forbedringsarbeid, er bedre rustet for å takle endringer i sin bransje. Fra januar og utover våren kan du delta på digitale lean-kurs som holdes av SINTEF.

Bilder og tekst av Knut Sandbakken (Seniorrådgiver), Linda Perez Johannessen (Ingeniør) og Adam Tzur (Kommunikasjonsleder) ved SINTEF Manufacturing. 

Oppdatering, 13.01.2021:

Kursene Lean Introduksjon, 5S, Operatørvedlikehold og A3 er FULLTEGNET. Kurset SMED – Raske omstillinger har noen få plasser igjen. Grunnet en mulig fortsettelse av kursene ønsker vi at dere i mat- og drikkevarebransjen fortsatt melder deres interesse ved å sende en mail til . Fortell hvilke kurs dere ønsker å delta på og antall deltakere.

Hvorfor din bedrift bør delta på lean-kursene

  • Lær om og få testet ut tankesett, prinsipper, verktøy og metoder innen systematisk forbedringsarbeid.  
  • Få en mer effektiv og lønnsom drift gjennom økt stabilitet og bedre flyt i dine verdikjeder og prosesser.  
  • En forståelse for og et arbeidssett i tråd med Lean-tankegangen er en viktig suksessfaktor for å lykkes med digitalisering og implementering av Industri 4.0. 

Meld deg på kurs

Om lean-kursene

Gjennom bransjeprogrammet for mat- og drikkevareindustrien tilbyr SINTEF kurs innen systematisk forbedringsarbeid. SINTEF holdt to lean-kurs i oktober med svært gode tilbakemeldinger. Grunnet høy etterspørsel setter vi opp disse kursene på nytt fra januar 2021. Kursene ledes av Lean-ekspert Knut Sandbakken.

Kursene gjennomføres digitalt samtidig som at de kombineres med praktisk arbeid ute i din bedrift. Noen av kursene egner seg best for grupper, men enkeltpersoner kan også ta del i kurset. Du vil kunne kommentere og stille spørsmål via chat i løpet av kursene. Alt kursmateriell oversendes til deg når du er påmeldt.

Kursene som tilbys er:

  • Lean introduksjon: 14.01.2021
  • 5S: 27-28.01.2021 og 11.02.2021
  • Operatørvedlikehold: 17-18.02.2021 og 09.03.2021
  • Systematisk problemløsning med A3:  23.03.2021
  • Raske omstillinger ved hjelp av SMED: 12-13.04.2021 og 26.04.2021

Du kan lese mer om kursene og melde deg på.

Case fra Insula AS

Insula AS er en av bedriftene som deltok på kursene i høst. De er en sjømatbedrift med hovedkontor på Leknes i Lofoten. De sendte en reflektert og lærevillig gjeng som gjennomførte en meget god gruppeoppgave på 5S.

Figur 1: Teamet fra Insula Produksjon avbildet foran 5S-tavlen

Under ser vi et eksempel på en 5S-standard utarbeidet som del av gruppeoppgaven. Innholdet på lageret er nøye vurdert, hensiktsmessig plassert og tydelig merket.

Figur 2: En ny 5S-standard utarbeidet av teamet fra Insula Produksjon.

Med bakgrunn i læringspunkter og innspill fra kurset jobber Insula nå videre med å organisere og etablere et arbeidssett for utrulling i bedriften.

[Kurset har] gode instruktører med faglig tyngde og gode eksempler.

Deltaker på lean-kurs, 2020
Publisert fredag 20. november 2020
413 70 442

Kursportefølje