Til hovedinnhold
Norsk English

Byttet ut naturlig tilslag med klimavennlig, resirkulert tilslag

Setningsmålere
Christian J. Engelsen (SINTEF Community), Bengt Møller (stikningsansvarlig, Nordbø Maskin) og Helge Wiken (formann, Nordbø Maskin) viser de flytende rammene i asfalten i ett av testfeltene der toppen av setningsmålerne befinner seg. Foto: SINTEF
Resirkulert tilslag med tilfredsstillende egenskaper er benyttet i Liveien i Stavanger. Laboratorietester hos Velde og SINTEF viser at materialet vil være et godt og klimavennlig alternativ til naturlig tilslag.

Liveien på Hinna i Stavanger har blitt oppgradert denne høsten. I forbindelse med forskningsprosjektet RESGRAM, har Stavanger kommune sammen med Nordbø Maskin og SINTEF Community benyttet resirkulert tilslag 4/16 mm levert av Velde i rørgrøften og gjenfyllingssonen.

– I tillegg er det benyttet knust betong i forsterkningslaget på veien, sier Christian J. Engelsen, som er prosjektleder og seniorforsker ved SINTEF Community.

Prøvestrekket er delt inn i soner med tradisjonell oppbygning og med resirkulerte materialer slik at eventuelle forskjeller kan måles og observeres.

Langt mindre klimafotavtrykk enn knust fjell

Materialet er dokumentert i laboratoriet hos både Velde og SINTEF, og oppfyller alle kravene som stilles til resirkulert og naturlig tilslag. Det dreier seg om fysiske, mekaniske og kjemiske egenskaper. Resirkulert tilslag fra oppgravde masser har et langt mindre klimafotavtrykk enn knust fjell.

Undersøkelsene utført av SINTEF har vist at tilslaget består av mer 90 % granitt, gneis, kvartsitt og andre feltspatholdige bergarter. Setningsmålere konstruert ved SINTEF av Anja Engtrø har blitt plassert i alle de fire teststrekningene i tre forskjellige nivåer under forsterkningslaget. De første måleresultatene er allerede registrert. Målingene skal pågå over flere år.

– Det resirkulerte tilslaget (4/16 mm) har vært lett å komprimere og enkelt å jobbe med, sier formann Helge Wiken i Nordbø Maskin.

– Tidligere erfaringer med resirkulert tilslag som forsterkningslag i vei har vært meget gode. Materialet vil være et godt alternativ til naturlig tilslag. I Liveien er det benyttet resirkulert tilslag i både rørgrøften og i veien over. Piloter som inkluderer lange funksjonsmåleserier på naturlig og resirkulert tilslag under like forhold er svært verdifulle, påpeker Engelsen.

Om prosjektet

RESGRAM er et 4-årig prosjekt innovasjonsprosjekt støttet av Norges Forskningsråd, der målsetningen er å sammenligne kvaliteten til resirkulert tilslag fra oppgravde masser og knust betong med naturlig tilslag gjennom laboratorieforsøk og fullskala demonstrasjoner. I prosjektet deltar Velde AS (prosjekteier), Asak avd. Kristiansand og Vegdirektoratet sammen med Universitet i Agder og SINTEF Community.


Salgssjef Arild Klingsheim og produkt- og laboratorieleder Hernan Mujica fra Velde viser det resirkulerte tilslaget 4/16 mm som er benyttet i Liveien. 


Arbeid i grøften.

Christian J. Engelsen (SINTEF Community) og Helge Wiken (formann, Nordbø Maskin) under installasjon av setningsmåler.

Setningsmålere er konstruert og utformet av seniortekniker Anja Engtrø i SINTEF Community.

Grunnarbeider Robin Sandberg og maskinfører Håkon Wølstad i Nordbø Maskin sørger for at grunnarbeidene blir tilfredsstillende utført.


Deler av teststrekningen.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

RESGRAM

Prosjektvarighet:

01.01.2016 - 31.12.2019

Kontaktperson:

Christian John Engelsen

Kontaktperson