Til hovedinnhold

RESGRAM

RESGRAM

Utvikling av resirkulert tilslag fra gravemasser til bruk i veibygging og betongproduksjon

Resgram
  • Totalbudsjett: 6,5 MNOK over 4 år
  • Program: NFR - BIA - IPN
  • Prosjektleder: VELDE

Samarbeidspartnere: VELDE Industrier (søkerbedrift), Kristiansand Cementstøberi (sluttbruker), Statens vegvesen (Sluttbruker og tiltakshaver), Universitetet i Agder (FoU).

Publisert mandag 4. juli 2016
419 18 190

Prosjektvarighet

2016 - 2019