Til hovedinnhold

Er huset ditt klart for en ny vinter?

Er huset ditt bygget før 1990, kan det være lurt å etterisolere. Vi viser hvilke tiltak som passer for ulike hustyper.

tegning som viser tverrsnitt og oppbygging av syv yttervegger, fra 1900 til 2007
Utvikling av varmeisolasjonsevnen i yttervegger. Illustrasjon: SINTEF

Har huset ditt stort varmetap, vil etterisolering gi både bedre bokomfort og lavere strømregning. Dagens krav til nye boliger er 25 cm isolasjon i yttervegger og 30-35 cm i tak, mens et hus som er bygd på 1970- og begynnelsen av 1980-tallet, kan ha så lite som 10 cm isolasjon i veggene og 15 cm i taket.

Tiltak for ulike hustyper

Den populære boka Etterisolering av småhus fra SINTEF  gir råd om hvilke metoder og løsninger som egner seg for ulike hustyper, og viser detaljert framgangsmåte.

- Spesielt hvis man planlegger andre store utbedringer, som å tekke om taket eller skifte vinduer, bør man vurdere å etterisolere samtidig, sier Trond Bøhlerengen i SINTEF.

- Men husk at når man etterisolerer, blir huset også tettere. Dersom ventilasjonen ikke er god nok, kan dette gi dårlig inneklima og fuktskader.

Etterisolering av småhus beskriver også tiltak for å unngå fuktskader når man etterisolerer. Dessuten inneholder den tips til valg av materialer og løsninger, samt U-verdier for ulike konstruksjoner før og etter etterisolering.

Anerkjente løsninger

Boka viser tiltak for:

  • Skrå tretak
  • Trebjelkelag mot kaldt loft
  • Yttervegger
  • Vinduer
  • Gulvbjelkelag mot uoppvramet kjeller og kryprom

Løsningene i boka er velutprøvde, anerkjente og i tråd med lovverket. De kan brukes både som arbeidsbeskrivelse, som avtaleunderlag mellom huseier og håndverker, eller som dokumentasjon i en byggesak.

Kjøp boka: Etterisolering av småhus

 

Publisert tirsdag 23. mai 2017
Seniorforsker
907 84 876