Til hovedinnhold
Norsk English

Skal utvikle smarte fasader

Test Cell
Bildet viser ZEB Test Cell Laboratory, hvor deler av forskningen vil foregå. Foto: Ole Tolstad, NTNU
Det nye forskningsprosjektet SkinTech har som mål å utvikle kunnskap og løsninger for fremtidens yttervegger og vinduer med integrert teknologi.

Vinduer og glassfasader skal ha flere funksjoner enn bare å la oss se ut og å slippe inn dagslys. Det skjer en stor utvikling i teknologier for denne typen fasader, som for eksempel smarte styringssystemer, beleggteknologi, solskjerming, solceller og ventilasjonsløsninger.

Åpner nye muligheter

– Når man har teknologi integrert i fasaden, åpner dette nye muligheter for å utnytte veggenes dynamiske egenskaper for å oppnå energieffektivitet og samtidig økt komfort for brukeren av bygget, uttaler forsker Steinar Grynning ved SINTEF Byggforsk, som er prosjektleder for SkinTech.

– Man kan for eksempel tenke seg at vinduene har ekstra nattisolering som minker varmetapet, eller at man benytter doble fasadekonstruksjoner for passiv oppvarming og kjøling av ventilasjonsluft.

Skal ivareta primære funksjoner

Teknologien som integreres må ikke gjøre at vinduet mister sine primære funksjoner, heller ikke være negativ for andre egenskaper, slik som U-verdi og regntetthet.

Opake fasader kan også ha integrert teknologi blant annet for samhandling med ventilasjonssystem, og løsninger for lagring av termisk energi. Dette danner bakgrunnen for opprettelsen av forskningsprosjektet SkinTech - Advanced building skins with integrated technology - som skal utvikle løsninger for fremtidens vinduer og glassfasader med integrert teknologi.

SkinTech er nå i en oppstartsfase, og oppgaver knyttet til både opake fasader og vinduer vil være en sentral del av forskningen som skal utføres i prosjektet, hvor SINTEF, NTNU, Saint Gobain Byggevarer, NorDan og Schüco er partnere.

Mye av forskningen i SkinTech vil baseres på erfaringer fra utprøving av løsninger i ZEB Research Lab i Trondheim og i et demonstrasjonsbygg som oppføres av Saint-Gobain.

Prosjektet er finansiert av Forskningsrådet og industripartnerne.

 

Kontaktperson