Til hovedinnhold
Norsk English

Viktig å diskutere produktdokumentasjon av byggevarer

Leder av SINTEF Certification, Jan Olav Hjermann, oppdaterte tilhørerne på status for SINTEF Teknisk Godkjenning, byggevareforordningen og byggeforskriftene
- Gode spørsmål fra salen viser at produktdokumentasjon av byggevarer er et tema som engasjerer mange.

En gang i året inviterer SINTEF Certification kunder, organisasjoner, myndigheter og andre aktører for å gi en oppdatering på kravene til dokumentasjon av byggevarer. Denne uken deltok over 80 byggevareleverandører og myndigheter på samling i Oslo for å diskutere produktdokumentasjon.


- Byggevarebedriftene må lære seg regelverket og skaffe kunnskap om farlige stoffer, råder senioringeniør Heidi Mollan Jensen i Miljødirektoratet.

Byggevarebedriftene mangler kunnskap om farlige stoffer

Miljødirektoratet driver jevnlig markedskontroll av ulike bransjer, og i 2014 var fokuset rettet mot produsenter, importører og forhandlere av byggevarer. Senioringeniør Heidi Mollan Jensen i Miljødirektoratet presenterte resultatene fra kontrollen.

Kontrollen avdekket avvik hos 24 av 25 bedrifter, og spesielt småbedrifter har utfordringer med manglende produktdokumentasjon .

- Ingen av vareprøvene vi kontrollerte inneholdt ulovlige stoffer, og vi fant heldigvis ingen veldig graverende avvik. Men kunnskapen om regelverket og rutinene for internkontroll sviktet i mange av bedriftene vi kontrollerte. Nå blir det opp til bedriftene å sørge for bedre interne rutiner, sier Jensen.

Miljødirektoratet har gode veiledninger på sine nettsider.

- Lær deg regelverket og skaff nødvendig kunnskap om farlige stoffer, oppfordrer Jensen.

Miljødirektoratets veileder om byggevarer

Kundene kom for å bli oppdatert


Thomas Kaiser fra Metalock Industrier AS kom til infomøtet for å bli oppdatert på reglene for produktdokumentasjon. - Det er greit å få en påminnelse om hva man må vite, hvilke områder vi bør følge opp og ikke minst hvor vi finner mer informasjon. For oss er det avgjørende at ytelsen til armeringsproduktene vi selger er testet og dokumentert. Uten dokumentasjon må ytelsen testes for hvert enkelt prosjekt, understreker Kaiser.


Kristian Nossum fra Skanska Husfabrikken liker å bli minnet på hvor viktig det er å ha god produktdokumentasjon, og å få møte folk i bransjen ansikt til ansikt. Som leverandør av elementer og moduler, erfarer han at noen utbyggere etterspør produktdokumentasjon mer enn andre. – Kommuner og andre offentlige byggherrer er nøye på at byggevarene skal ha dokumenterte egenskaper. Boligbyggerne derimot, spør ikke like ofte etter slik dokumentasjon, forteller Nossum.

Bransjen tipser DiBK om manglende produktdokumentasjon

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er tilsynsmyndighet for produkter til byggverk, og avdelingsdirektør Janneke Solem presenterte tilsynsarbeidet for 2014. Antall tips fra bransjen om manglende dokumentasjon var betydelig høyere i 2014 enn i 2013.

DiBK hadde tilsyn med følgende produktområder i 2014:

  • Limtre
  • Moduler
  • CE-merking
  • Røykvarslere
  • Spon/OSB-plater
  • Tetningsmaterialer på rull
  • Pukk

For 2015 er det planlagt tilsyn på følgende områder:

• Baderomsmoduler
• Fugemasser
• Stål
• Radonsperre

Råd om modulbygg

Trond Ramstad fra SINTEF Byggforsk pekte på utfordringer og gode løsninger ved bruk av moduler. Selv om modulene har god produktdokumentasjon, krever prefabrikkerte byggemoduler planlegging, prosjektering og tilpasset utførelse.

Les mer: Også modulbygg trenger prosjektering

Ønsker mer dialog med utbyggerne

Presentasjonene fra Miljødirektoratet og DiBK stemmer godt overens med SINTEF Byggforsks erfaring og inntrykk av bransjen.

- Funnene som presenteres av DiBK og Miljødirektoratet, gir et godt bilde av situasjonen og utfordringene i bransjen, sier Jan Olav Hjermann.

Han er glad for at så mange leverandører og produsenter møtte opp til arrangementet.

- Gode spørsmål fra salen viser at produktdokumentasjon er et viktig tema som engasjerer mange. For fremtiden ønsker vi også å nå bedre ut til arkitekter, konsulenter, entreprenør-, eiendomsbransje og offentlig sektor. Det er tross at de som skal bruke byggevarene, og det er viktig at de har nødvendig kunnskap om produktdokumentasjon, sier Hjermann.

Presentasjonene fra møtet kan lastes ned fra hjemmesidene til SINTEF Certification.

Kontaktperson