Til hovedinnhold
Norsk English

Ulike krav til moduler

Modulbygg
Illustrasjonsfoto: Moelven ByggModul AS
SINTEF ønsker å tydeliggjøre forskjellen i kvalitet mellom moduler for permanente og midlertidige bygg, og bidrar med en ny inndeling av produktgrupper med SINTEF Teknisk Godkjenning.

SINTEF Byggforsk utarbeider SINTEF Teknisk Godkjenning og ETA for ulike typer prefabrikkerte modulsystemer. I oversikten over godkjente bygningsmoduler deles nå slike moduler inn i to ulike produktgrupper; moduler for permanente bygg og moduler for midlertidige bygg.

– Hensikten er særlig å tydeliggjøre at det som regel er forskjell i teknisk kvalitet på modulsystemer i de to gruppene. Dette er viktig fordi kjøpere av moduler må være oppmerksom på forskjeller i konstruksjonsutførelser og tiltenkte bruksområder når moduler brukes til mange ulike typer bygg, sier forskningssjef Jan Olav Hjermann i SINTEF Certification.

Moduler for permanente bygg

Moduler i denne gruppen har konstruksjoner som fullt ut tilfredsstiller alle ytelseskrav til permanente bygninger som stilles i byggteknisk forskrift (TEK).

I tillegg tilfredsstiller konstruksjonene som omfattes av godkjenningen de minstekrav til egenskaper, ytelser og bygningsmessig kvalitet som SINTEF Byggforsk anbefaler. Produktgruppen omfatter prefabrikkerte moduler både til boliger og andre bygninger beregnet for varig opphold.

Moduler for midlertidige bygg

Denne produktgruppen omfatter primært moduler som er beregnet å være flyttbare, og som kan ha en forutsatt levetid som er kortere enn hva som forventes for permanente bygninger. Gruppen omfatter både moduler til anleggsrigger og moduler til andre typer bygg beregnet for midlertidig opphold.

Moduler i denne produktgruppen kan blant annet ha mindre varmeisolasjon enn det som kreves for permanente bygg, samt enklere konstruksjonsdetaljer som kan føre til kortere levetid. Tekniske kvaliteter som avviker fra SINTEF Byggforsks almene anbefalinger blir spesifikt angitt i de enkelte godkjenningsdokumentene.

Les mer om SINTEF Teknisk Godkjenning.

 

Kontaktperson