Til hovedinnhold
Norsk English

Takvinduer som holder tett

Takvindu
Ved montering av takvindu er det viktig å sørge for tette tilslutninger mellom karm og tilstøtende takkonstruksjon. Foto: SINTEF Byggforsk
Takvinduer i skråtak kan løfte kvaliteten på et rom betydelig. Følg Byggforskseriens råd for å få en løsning som gir ettertraktet dagslys og samtidig holder regn, snø og is ute.

Takvinduer brukes først og fremst for å slippe inn dagslys i oppvarmede rom med skråtak. De må ikke forveksles med glasstak eller fast monterte overlys, ettersom slike konstruksjoner har innbyggingsforhold og bruksområder som er forskjellige fra takvinduer.

Takvinduer bør ikke brukes på tak med mindre takvinkel enn det som kreves for opplektet taktekning.

Viktig å huske på

Byggforskseriens anvisning 525.777 Takvinduer i skrå, isolerte, luftede tretak tar for seg hva man må huske på ved montering av takvinduer:

ivareta krav til dagslys og sikkerhetforholde seg til krav ved utgang fra brancelleplanlegge vindusplasseringvelge egnede materialer, varmeisolasjon og benytte anbefalte detaljløsninger for tettingsørge for god solavskjerming

Se opp for snø og smeltevann

I noen områder kan takvinduet være dekt av snø om vinteren. Da reduseres lysinnslippet og mulighetene for lufting gjennom vinduet. Vil man bevare lyset, må snøen fjernes manuelt.

I skråtak med takvinduer er det risiko for at smeltevann som renner av vinduet, fryser på den isolerte takflata, demmer opp smeltevannet og forårsaker vannlekkasjer. Smeltevannet kan også føre til isdannelser og istapper fra takutstikk og renner. Problemene er størst på steder med mye snø og lave temperaturer.

Et tiltak som kan redusere snøsmeltingen er å bruke vinduer med god isolasjonsevne. Også innvendig solavskjerming kan hjelpe. Varmekabler anbefales ikke. Tak med takvinduer bør ha dessuten taktro med robust underlagsbelegg som tåler at det gås på eller belastes på annen måte ved montering.